ΚΥΑ απλώνει «δίχτυ» προστασίας για τους ευπαθείς εργαζόμενους

on .

YPOLOGISTHS FORHTOS

• Μέτρα για την προστασία από τον κορωνοϊό των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες αλλά και αυστηρές κυρώσεις για τους εργοδότες που θα τα παραβούν, προβλέπει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασία).
Επίσης, εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου, ενώ ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το εν λόγω αίτημα, εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή των οριζομένων στις παραπάνω περιπτώσεις, ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε αυτό, ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζομένου - αιτούντος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Τσουχτερό πρόστιμο
Στις περιπτώσεις, δε, που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζομένου, δεν εφαρμόζει την διάταξη, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των επιμέρους βημάτων εφαρμογής της, επιβάλλεται πρόστιμο, ύψους 5.000 ευρώ, για κάθε παράβαση.

Web Baner Antigoni