Και μέσω τηλεδιάσκεψης τώρα η διεκπεραίωση υποθέσεων στα ΚΕΠ

on .

KEP 2

Και μέσω τηλεδιάσκεψης θα μπορούν σταδιακά οι πολίτες να εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ, αφού προηγουμένως θα έχουν κλείσει ηλεκτρονικά ραντεβού.
Στόχος η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, αλλά και ο περιορισμός του συνωστισμού στα ΚΕΠ.
Η σχετική απόφαση που καθορίζει την διαδικασία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Δημιουργείται λοιπόν ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (videoconference) με την ονομασία «myKEPlive.gov.gr», η οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, παρέχει στους πολίτες και τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων τη δυνατότητα εξυπηρέτησή τους, για συγκεκριμένες διαδικασίες, από τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Στην πλατφόρμα «myKEPlive. gov.gr», ο πολίτης ή η επιχείρηση, μέσω του νομίμου εκπροσώπου της, δύναται να αιτηθεί ραντεβού, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα, προκειμένου να διεκπεραιώσει συγκεκριμένο αίτημά του.
Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, πραγματοποιείται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ η ταυτοποίηση του αιτούντος, πολίτη ή νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, με την επίδειξη στην κάμερα των απαραίτητων εγγράφων ταυτοποίησης.
Για την παροχή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης, ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς/διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έναν υπολογιστή/tablet ή ένα κινητό τηλέφωνο με ενεργοποιημένη την κάμερα, προκειμένου να έχει οπτική επαφή με τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π. και να επιδεικνύει στην κάμερα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εξακρίβωση των στοιχείων του από τον υπάλληλο του Κ.Ε.Π..
Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, από την Ήπειρο μόνο η Άρτα βρίσκεται στον κατάλογο των Δήμων που έχουν ενταχθεί στην ειδική πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων μέσω τηλεδιάσκεψης.

Web Baner Antigoni