Σε Λογγάδες, Βασιλική, Ηλιόκαλη και Πλατανιά περιόδευσε η Τ. Καλογιάννη

on .

loggades tatiana

• Σε Λογγάδες, Βασιλική, Ηλιόκαλη και Πλατανιά, βρέθηκε η επικεφαλής της παράταξης «Ιωάννινα_2023» Τατ. Καλογιάννη, συνοδευόμενη από τον δημοτ. σύμβουλο Φίλ. Ευαγγέλου και τα μέλη της παράταξης Βασ. Λέκκας και Κ. Τσάγκας.
Στις συναντήσεις με τα μέλη των τοπικών συμβουλίων των κοινοτήτων αυτών συζητήθηκαν τόσο τα γενικά θέματα του Δήμου, όσο και τα ειδικότερα των τοπικών κοινοτήτων.
Γενικά, τα θέματα που απασχολούν τις κοινότητες αυτές, αλλά και ολόκληρη τη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας, είναι η έλλειψη κεντρικού αποχετευτικού δικτύου, η έλλειψη μελέτης και σχεδιασμού ανάδειξης του περιμετρικού μετώπου της Λίμνης, και το χωρίς πρόγραμμα σύστημα μετρήσεων καταναλώσεων νερού, με αποτέλεσμα την παραγωγή πολλών αμφισβητήσεων επί των καταμετρήσεων.