Σχέδιο για προστασία των παραγωγών από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικέςΣχέδιο για προστασία των παραγωγών από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

on .

LAXANIKA

• Στους τρόπους με τους οποίους η Κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ώστε να προστατευθούν οι Έλληνες παραγωγοί αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Βορίδης μιλώντας στη Βουλή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
Μάλιστα διαβεβαίωσε ότι σύντομα και πολύ νωρίτερα από ό,τι υποχρεούται η Ελλάδα θα ενσωματωθεί η κοινοτική Οδηγία σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
«Είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης της νομοτεχνικής επεξεργασίας της ενσωμάτωσης της συγκεκριμένης κοινοτικής Οδηγίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης.
Παράλληλα, τόνισε ότι εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή και το ζήτημα των εναρμονισμένων εμπορικών πρακτικών. «Σήμερα σε περίπτωση συμφωνίας για την παράδοση του προϊόντος του παραγωγού στον έμπορο ή στον μεταποιητή σε μεταγενέστερο χρόνο, ο παραγωγός δεσμεύεται -και δεσμεύεται και με ποινικές ρήτρες πολλές φορές- ότι θα παραδώσει το προϊόν του, αλλά η τιμή είναι ανοιχτή και συμφωνείται μεταγενεστέρως. Ειδικώς σε ευαλλοίωτα προϊόντα όπως είναι το γάλα αυτό δημιουργεί απόλυτη εξάρτηση και φέρνει τον παραγωγό σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση στη συναλλαγή» σημείωσε.

Ισχυροποίηση των παραγωγών…
Παράλληλα, κατά τον υπουργό κεντρικό ζήτημα είναι η ισχυροποίηση της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών. Και γι’ αυτό, όπως είπε, «χρειάζεται η ενίσχυση των Συνεταιρισμών, των Ομάδων Παραγωγών, των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων διότι αυτές διαμορφώνουν προοπτικές προώθησης και ενίσχυσης της ποιότητας των προϊόντων και άρα αύξηση της αξίας τους. Άλλο ένα μεγάλο ζήτημα είναι αυτό της αποθήκευσης ώστε αν οι τιμές είναι χαμηλές να έχει δυνατότητα να μην διαθέσει το προϊόν του. Και αυτό έχει να κάνει με την επιλογή μας να θέσουμε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης επενδυτικά σχέδια τα οποία δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων αποθηκών προς όφελος των παραγωγών μας».