Σε περιπέτειες οδηγείται η ενεργειακή αναβάθμιση του Πανεπ. Νοσοκομείου

on .

DOYROYTH

• Σε περιπέτειες μπαίνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ως προς την υλοποίηση του έργου για την ενεργειακή αναβάθμισή του, το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 4,415 εκ. ευρώ!
Ο απελθών Διοικητής Βασίλης Τσίκαρης (που τελικά παραμένει τυπικά μέχρι ορισμού του αντικαταστάτη του) αγνόησε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας (με ημερομηνία 1.11.2019) που τον ενημέρωνε πως οι εργασίες αναβάθμισης είναι έργο και όχι προμήθεια και προχώρησε στη διακήρυξη ως προμήθεια! Είχε προηγηθεί και ανάλογη διαμαρτυρία της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, η οποία επισήμανε πως «υποψήφιοι ανάδοχοι σύμφωνα με τη διακήρυξη, είναι οικονομικοί φορείς που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Δεν καλούνται δηλαδή προς συμμετοχή στο διαγωνισμό οι πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδομών (ΜΕΕΠ) ως μόνες κατάλληλες για την υλοποίησή του».
Οι οδηγίες του Υπουργείου και οι επισημάνσεις των Εργοληπτών δεν ελήφθησαν υπόψη, ο διαγωνισμός προχώρησε και χθες η Εργοληπτική Εταιρεία «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» που εδρεύει στα Γιάννενα, προχώρησε σε καταγγελία στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατηγορώντας τον Διοικητή ότι παραβίασε τις εντολές του Υπουργείου και το Νόμο, αναφέροντας και τα εξής: «Η παραβίαση του Νόμου είναι εξόφθαλμη και προκλητική, αφού επιπλέον τα έργα σύμφωνα με το Νόμο τα εκτελούν πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις και όχι εμπορικές επιχειρήσεις. Η λογική του Π.Γ.Ν.Ι. και του Διοικητή του, οδηγεί ευθέως στο συμπέρασμα ότι αν βαπτίζουμε τα έργα σαν προμήθειες, οδηγούμαστε στον παραλογισμό τα έργα να εκτελούνται από εμπόρους- προμηθευτές, κι όχι από πιστοποιημένες και ειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως ο Νόμος ορίζει. Σημαντικό επίσης είναι ότι τα έργα αντιμετωπίζονται με άλλα άρθρα στον Αστικό Κώδικα και με άλλα οι προμήθειες».
Καταλήγοντας η «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» ζητά την κατάργηση της δημοπρασίας.