Έργα αγροτικής οδοποιΐας στον κάμπο Βελλάς - Παρακαλάμου

on .

vella dromos

• Ένα σημαντικό έργο για την στήριξη της αγροτικής οικονομίας παίρνει το δρόμο της υλοποίησης καθώς ολοκληρώθηκε η συμβασιοποίησή του.

Πρόκειται για το έργο που αφορά στην αγροτική οδοποιία των Δημοτικών Ενοτήτων Καλπακίου και Άνω Καλαμά, το οποίο θα βελτιώσει την προσπελασιμότητα στον κάμπο Βελλάς – Παρακαλάμου.
Όπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση του Δήμου Πωγωνίου, ο συγκεκριμένος κάμπος είναι ένας από τους μεγαλύτερους του Νομού Ιωαννίνων και η εκτέλεση της αγροτικής οδοποιίας θα μειώσει το κόστος μεταφοράς των προϊόντων. Παράλληλα, θα επιτρέπει την ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων και την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων. Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».