Ολοκληρώθηκαν δύο δράσεις του έργου «Polyphonia»

on .

polyxronia

• Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΔ Ηπείρου, το έργο «Polyphonia» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Interreg Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020, έχει προχωρήσει σε σημαντική πρόοδο.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η ΠΕΔ – που είναι επικεφαλής εταίρος του έργου- έχει ολοκληρωθεί το Αποθετήριο της Πολυφωνικής Μουσικής και η Θεματική Διαδρομή του Έργου. Στόχος του Αποθετηρίου της Πολυφωνικής Μουσικής είναι να αποτελέσει μια πλήρη ψηφιακή βάση δεδομένων της πολυφωνικής κληρονομιάς των Περιοχών Παρέμβασης, ήτοι της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας. Με την πρόσβαση στο αποθετήριο, ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να ακούσει πολυφωνικά μουσικά κομμάτια, να παρατηρήσει φωτογραφίες, να παρακολουθήσει οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και να διαβάσει ιστορικά έγγραφα που βρέθηκαν και συλλέχθηκαν από βιβλιοθήκες, προσωπικές συλλογές και ιστορικά ή πολιτιστικά ιδρύματα.
Η Θεματική Διαδρομή του Έργου POLYPHONIA στοχεύει στην προβολή σημαντικών ιστορικών, πολιτιστικών και φυσικών προορισμών πολιτιστικής κληρονομιάς, εστιάζοντας στη σχέση μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και βιώσιμου τουρισμού με επίκεντρο την πολυφωνική μουσική και τα πολυφωνικά τραγούδια της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας.