Στις θέσεις τους επιστρέφουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι…

on .

DHMOSIOI YPALLHLOI

• Αποκαθίσταται σταδιακά, από την ερχόμενη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, και η κανονικότητα στον δημόσιο τομέα, καθώς σταματάει η εκ περιτροπής εργασία και πλέον η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων στο Δημόσιο θα ανέρχεται στο 100%.
Ωστόσο, όπως αναφέρει εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών, οι ομάδες αυξημένου κινδύνου συνεχίζουν να δικαιούνται ειδική άδεια απουσίας, εφόσον την αιτηθούν, και παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία.

Με κανόνες…
Η επαναφορά των υπαλλήλων του Δημοσίου στην Υπηρεσία τους θα πραγματοποιηθεί τηρουμένων των προϋποθέσεων διασφάλισης των κανόνων προστασίας της υγείας, ιδίως της αποστάσεως μεταξύ των εργαζομένων τουλάχιστον 1,5 μέτρου.
Για τη διασφάλιση του κανόνα αυτού προστασίας θα αξιοποιούνται όλοι ανεξαιρέτως οι σταθμοί εργασίας (γραφεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α.) των υπαλλήλων εκείνων που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την Υπηρεσία.
Επιπλέον, είναι επιτρεπτή, όπου απαιτείται, η διατήρηση του καταμερισμού της προσέλευσης των υπαλλήλων σε 3 διακριτά ωράρια προσέλευσης (7.00 - 8.00 και 9.00 π.μ.).
Παράλληλα επιβάλλεται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την διασφάλιση των κανόνων υγιεινής εντός των Δημοσίων Υπηρεσιών, αλλά και οι ίδιοι οι υπάλληλοι να τηρούν τα ατομικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Κατόπιν ραντεβού
Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες θα προσέρχονται στις Δημόσιες Υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά.

Μέριμνα για τους γονείς…
Οι γονείς που δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού, συνεχίζουν να κάνουν χρήση της άδειας αυτής αποκλειστικά για τις ημέρες εκείνες, για τις οποίες προκύπτει η ανάγκη φροντίδας των τέκνων, λόγω του ειδικού προγράμματος λειτουργίας των σχολείων.
Σε περίπτωση μη λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου, διευκρινίζεται ότι αντί της χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού, οι υπάλληλοι του Δημοσίου δύνανται, κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους.