Ποια 15 πιστοποιητικά θα εκδίδονται μέσω ΚΕΠ

on .

kep

Στα ΚΕΠ εντάσσονται, έπειτα από Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γ. Γεωργαντά, δεκαπέντε πιστοποιητικά αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που έως σήμερα χορηγούνταν μόνο από τα Ειρηνοδικεία και τα Πρωτοδικεία.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μία πρωτοβουλία που συμπληρώνει τις υπηρεσίες που υλοποιούνται από το gov.gr.
Η υπηρεσία αφορά τους πολίτες που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και εντάσσεται στο πλαίσιο μετεξέλιξης των ΚΕΠ στο μοναδικό σημείο φυσικής επαφής των πολιτών με το Δημόσιο.
Επιπλέον, μετά από πρόταση της κοινής ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) μεταξύ των πιστοποιητικών που θα χορηγούνται από τα ΚΕΠ είναι και το πιστοποιητικό περί θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση (προσωρινή ή οριστική) για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρία.
Τα πιστοποιητικά τα οποία θα είναι στο εξής διαθέσιμα από τα ΚΕΠ, είναι τα εξής:
- Πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου
- Πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς αρμοδιότητας Πρωτοδικείου
-Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου
-Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης αρμοδιότητας Πρωτοδικείου
-Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου
- Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος αρμοδιότητας Πρωτοδικείου
- Πιστοποιητικό περί αφαίρεσης/ανάκλησης/τροποποίησης κληρονομητηρίου αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου
- Πιστοποιητικό περί αφαίρεσης/ανάκλησης/τροποποίησης κληρονομητηρίου αρμοδιότητας Πρωτοδικείου
- Πιστοποιητικό περί μη υποβολής και περί μη έκδοσης οριστικής απόφασης δικαστικής ρύθμισης για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου
-πιστοποιητικό περί μη έκδοσης δικαστικής απόφασης για λύση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ΙΚΕ αρμοδιότητας ειρηνοδικείου
- πιστοποιητικό περί θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση προσωρινή ή οριστική αρμοδιότητας πρωτοδικείου
- πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά αποφάσεως ειρηνοδικείου αρμοδιότητας ειρηνοδικείου
- πιστοποιητικό μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή πληρωμής αρμοδιότητας ειρηνοδικείου
- πιστοποιητικό περί μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή απόδοσης μίσθιου αρμοδιότητας ειρηνοδικείου
-πιστοποιητικό περί μη άσκησης ανακοπής κατά εκτελέσεως ή αρνητικής δήλωσης τρίτου αρμοδιότητας ειρηνοδικείου.
Υπενθυμίζεται ότι το προσεχές χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιηθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων του solon.gov.gr και των ΚΕΠ, προκειμένου τόσο η αποστολή του αιτημάτων όσο και η παραλαβή των διοικητικών προϊόντων να γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.