Αυξάνονται από τη νέα χρονιά τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

on .

PEIRAMATIKO ZOSIMAIAS

• Αλλαγές στις διατάξεις για την λειτουργία των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων κάνει το υπουργείο Παιδείας στο νομοσχέδιο που καταθέτει σύντομα στη Βουλή. Ανάμεσα στις βασικές τροποποιήσεις περιλαμβάνονται οι εξής:
- Το νομοσχέδιο προβλέπει την αύξηση του αριθμού των Πρότυπων Σχολείων ήδη από το σχολικό έτος 2020-2021, με τη λειτουργία 28 συνολικά (έναντι 24 που προέβλεπε το αρχικό νομοσχέδιο). Προς την κατεύθυνση αυτή, α) τα 5 Πειραματικά Σχολεία Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Πατρών, Κρήτης (Ρέθυμνο) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν ως έχουν, πειραματικά, και β) όλα τα υπόλοιπα λειτουργούντα σήμερα Πειραματικά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται ως Πρότυπα Σχολεία. Συνολικά, για το σχολικό έτος 2020-2021, θα λειτουργήσουν: 24 Πειραματικά Σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 10 Πειραματικά δευτεροβάθμιας και 28 Πρότυπα Σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- Προβλέπεται, επίσης, περαιτέρω αύξηση του δικτύου, καθώς παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε σχολείο της Επικράτειας να υποβάλει αίτηση για τον χαρακτηρισμό του ως Πρότυπο ή Πειραματικό. Η εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα γίνεται από φέτος με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων / εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, με πρόβλεψη διασύνδεσης Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, ενώ η εισαγωγή στα Πειραματικά θα γίνεται με κλήρωση.
Ως προς την στελέχωσή τους με εκπαιδευτικούς, προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί των Π.Δ.Ε., στις οποίες δεν λειτουργούν Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, θα μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού μίας άλλης Π.Δ.Ε. της επιλογής τους.
Στα Γιάννενα
Όσον αφορά στην πόλη μας, από τη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσει το Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής ως συνέχεια του υπάρχοντος Πρότυπου Γυμνασίου της Ζωσιμαίας. Στον σχετικό κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης τα λειτουργούν τα 1ο και 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που στεγάζονται στο συγκρότημα της Ζωσιμαίας Ακαδημίας.