Τρία μαθήματα web design από το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ

on .

 Untitled 1

• Μέλη της κοινοπραξίας ΚΑ2 ERASMUS+ (πρόγραμμα με τίτλο "VOCATIONAL-WEB-LEAP: An Open Source e-Learning Platform for Training Vocational Students, Apprentices and Graduates on Web Design and Development") αποτελούν το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μαζί με το 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη τριών Moodle μαθημάτων, ως εξής: 1."Web Design and Development for beginners": Αφορά τους μαθητές του 1ου έτους του Τομέα Πληροφορικής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 2. "Advanced topics for Web Design and Development": Αφορά τους μαθητές του 2ου έτους του Τομέα Πληροφορικής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 3. "More advanced topics in Web Design and Development" : Αφορά τους μαθητές του έτους μαθητείας του Τομέα Πληροφορικής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Κάθε μάθημα δομείται έτσι ώστε να είναι εφικτή η ολοκλήρωσή του σε 26 εβδομάδες, όσο δηλαδή το διάστημα μια σχολικής περιόδου. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα http://vocwebleap.org/.