Ερώτηση ΚΙΝΑΛ για την αξιοποίηση πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

on .

xorafi

• Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Βορίδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδ. Γεωργιάδη, και τον Υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, σχετικά με την αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) για την υλοποίηση επενδύσεων στην ελληνική ύπαιθρο, κατέθεσαν βουλευτές του ΚΙΝΑΛ, μεταξύ των οποίων και της Άρτας Χρ. Γκόκας.
Αναφέρουν ότι, οι Περιφέρειες προβλέπεται να απορροφήσουν το 35% του προϋπολογισμού από το ΠΑΑ 2014-2020, για να το διαχειριστούν με στόχο την Τοπική Ανάπτυξη. Βασικό πυλώνα για το στόχο αυτό αποτελεί η Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (LEADER). Μια διαδικασία που περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών με τη συμβολή εταίρων σε τοπικό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα της υπαίθρου.
Οι βουλευτές, μεταξύ άλλων, επισημαίνουν, ότι κρίνεται αναγκαίο να αποδεσμευτούν περισσότερα χρήματα, από Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που δεν έχουν απορρόφηση, και να δοθούν στις Περιφέρειες για να μπορέσουν να καλυφθούν περισσότερα επενδυτικά σχέδια, καθώς στην παρούσα φάση η χρηματοδότηση καλύπτει μόνο 1.000 σχέδια, ενώ εκκρεμούν άλλα 1.350 που ήδη έχουν αξιολογηθεί θετικά, ενώ συνολικά είχαν υποβληθεί 3.100 επενδυτικά σχέδια.