Με «καμπάνες» απειλούνται όσοι δεν καθαρίσουν τα οικόπεδά τους

on .

KOPH XORTON XORTOKOPTIKO

• Ο μεγάλος «πονοκέφαλος» όλων των Δήμων παραμονές ή και με την έναρξη κάθε αντιπυρικής περιόδου είναι τα οικόπεδα εντός οικισμών που έχουν βλάστηση και είναι «βόμβες» ταχείας ανάφλεξης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιών.
Σε κάθε συνεδρίαση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας το ζήτημα του καθαρισμού τους βρίσκεται «στο τραπέζι» των συζητήσεων και των επισημάνσεων, όπως έγινε και την περασμένη εβδομάδα στη σύσκεψη του Οργάνου της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η επισήμανση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς δεν είναι μόνο τα οικόπεδα εντός των πόλεων και των κωμοπόλεων που αποτελούν πηγή κινδύνου: Είναι και τα οικόπεδα που υπάρχουν στα περισσότερα χωριά της Ηπείρου, τα οποία επειδή είναι αραιοκατοικημένα και με τους περισσότερους κατοίκους τους να έχουν μεταναστεύσει, μετατρέπονται κάθε χρόνο σε… δασικές εκτάσεις.
Οι Δήμοι «τρέχουν» αυτή την περίοδο (καθώς από την Πρωτομαγιά ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος) να ενημερώσουν τους δημότες τους ότι είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν και διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Αυτές μάλιστα δεν αφορούν μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά τους νομείς και τους επικαρπωτές τους.
Οι υπεύθυνοι κατά περίπτωση οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους, υποχρεούνται να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος ΒΆ) Πυροσβεστική Διάταξη.
Επίσης, απαγορεύεται εντός αυτών το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών.

Φυλάκιση και πρόστιμο
Ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις τα εξής: «Με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλει βαρύτερη ποινή, όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα και β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, και ιδίως η αστυνομική, για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού».
Όταν οι ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές δεν συμμορφώνονται, τότε οφείλουν οι Δήμοι να παρέμβουν, να καθαρίσουν τα οικόπεδα και να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Περί αυτού ισχύει ο νόμος Ν.3852/2010 («Καλλικράτης») που αναφέρει: «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».