Άνοιξε ο δρόμος για αξιοποίηση του πρώην Ασύλου Ανιάτων

on .

ASYLO ANIATON PALIO

• Άνοιξε ο δρόμος για τη δημιουργία «Κέντρου για το παιδί» στο πρώην Άσυλο Ανιάτων. Χθες η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020, δημοσίευσε τη σχετική πρόσκληση με αποδέκτη το Δήμο Ιωαννιτών, καθώς η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στην πράξη «Υποδομές Κοινωνικής Πρόνοιας της Στρατηγικής ΒΑΑ», συνολικής δημόσιας δαπάνης έως 1.300.000 ευρώ. Με το «Κέντρο για το Παιδί», δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης και λειτουργίας δομών κοινωνικής μέριμνας για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και μη, προσφέροντάς τους δυνατότητες δημιουργικής απασχόλησης, άθλησης, ψυχαγωγίας καθώς και άλλων συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων είναι η 3η Ιουλίου 2020.