ΥΠ.Α.Α.Τ.: Παράταση έως 15 Ιουνίου για δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης 2020

on .

OSDE

• Στην παράταση κατά ένα μήνα της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2020 προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ την Παρασκευή 15 Ιουνίου αντί της 15ης Μαΐου που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Επίσης, με την ίδια απόφαση ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τροποποίησης η 30η Ιουνίου 2020, ημέρα Σάββατο αντί της 31ης Μαΐου.