«Ποδαρικό» τηλεδιάσκεψης και στον Δήμο Ιωαννιτών!

on .

ARLETOS GIORGOS THLEDIASKEPSH 26 3 20

Στην… εποχή της τηλεδιάσκεψης εισέρχεται ο Δήμος Ιωαννιτών, ο οποίος, λόγω των περιστάσεων, είναι υποχρεωμένος να αξιοποιήσει όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά «εργαλεία» προκειμένου να συνεχίσει να παράγει έργο. 
Στο πλαίσιο αυτό, έγινε χθες η πρώτη δοκιμαστική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης και όλα πήγαν καλά.  Ο Πρόεδρος Γιώργος Αρλέτος βρισκόταν στο γραφείο του ενώ τα υπόλοιπα μέλη είτε ήταν στα δικά τους γραφεία είτε στα γραφεία των σπιτιών τους.
Η δοκιμή ήταν πετυχημένη με τον Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τους συνεργάτες του και το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου να εισπράττουν τα συγχαρητήρια όλων. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σημείωσαν ότι οι συνθήκες που ζούμε όλοι είναι πρωτόγνωρες και ως εκ τούτου πρέπει να δοκιμαστούν όλα τα σύγχρονα εργαλεία που θα επιτρέψουν στα συλλογικά όργανα του Δήμου να λαμβάνουν αποφάσεις. Μετά την γενική δοκιμή, η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Γάλα και ατομικά είδη
Στο μεταξύ, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους δημοπράτησης για την διενέργεια των ανοιχτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την προμήθεια γάλακτος και μέσων ατομικής προστασίας ενέκρινε στην τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών.
Υπενθυμίζεται ότι είχαν ακυρωθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί και χρειάστηκε να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα ώστε να μην χαθεί άλλος χρόνος.
Ο πρώτος διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό 574.000 ευρώ και αφορά στην προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Ο δε διαγωνισμός για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.042.271 ευρώ και περιλαμβάνει την κάλυψη αναγκών του προσωπικού του Δήμου και των νομικών προσώπων. Οι δικαιούχοι και για τις δύο περιπτώσεις ορίζονται από το νόμο. Οι διαγωνισμοί θα καλύψουν τις ανάγκες για τα επόμενα δύο χρόνια.
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΗΣ