Η Ένωση Γονέων Μαθητών Δ. Ιωαννιτών για την διαδικασία της τηλε-εκπαίδευσης

on .

ELEARNING

• Τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης σχολιάζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Γονέων Μαθητών Δήμου Ιωαννιτών (την υπογράφουν ο Πρόεδρος Τάσος Τόκας και ο Γραμματέας Γιάννης Σταύρου), ζητώντας, μεταξύ άλλων, από το Υπουργείο Παιδείας:  
- Να εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα μέσα σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η/Υ για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Να παραχωρηθεί  ένα δωρεάν tablet σε κάθε μαθητή με δωρεάν σύνδεση γρήγορου internet. 
- Να διευκρινιστεί ότι η τηλεκπαίδευση δεν αφορά τη διδασκαλία νέων διδακτικών αντικειμένων αλλά την επανάληψη-εμπέδωση των ήδη διδαχθέντων και ότι προς αυτόν τον σκοπό εναλλακτικά και βοηθητικά μπορούν να αξιοποιηθούν και άλλα μέσα π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,viber, ιστοσελίδες σχολικών μονάδων κ.α.  
- Να δημιουργηθεί Κεντρική Ψηφιακή Πλατφόρμα Διδακτικού Υλικού από το Υπουργείο, στην οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, βασισμένες στα αντικείμενα που έχουν ήδη διδαχθεί στο σχολείο. Μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά – σχετικά ενιαία – μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβαση στο ίδιο εκπαιδευτικό υλικό.  
- Να  ξεκινήσει τη λειτουργία εκπαιδευτικών καναλιών, που θα προβάλλουν προγράμματα ειδικά για μαθητές όλων των ηλικιών. Αντίστοιχα και μέσω της δημόσιας τηλεόρασης, και με ευθύνη του Υπ. Παιδείας, να προβάλλονται καθημερινά ειδικές ενημερωτικές εκπομπές  για τη στήριξη και των γονιών. 
- Να επιμορφωθούν άμεσα, τεχνικά οι εκπαιδευτικοί, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.