Από την Τρίτη και μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις

on .

PAIDIKH KATASKHNOSH

• Μόνο ηλεκτρονικές αιτήσεις, από πιστοποιημένους χρήστες και αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), θα γίνονται δεκτές για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2020, οι προθεσμίες υποβολής του οποίου, ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη 17 Μαρτίου και ώρα 08:00. 
Με απόφαση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ, όλες οι προαιρετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού, έχουν μετατραπεί σε υποχρεωτικές, με στόχο την δραστική μείωση του συγχρωτισμού στις Υπηρεσίες του. 
Κατά τα λοιπά, για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται – από πιστοποιημένους χρήστες, δηλαδή όσους έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ - μέχρι την 31.03.2020 και ώρα 15.00 (για τους υπολοίπους θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες υποβολής την ερχόμενη εβδομάδα).
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 15η Ιουνίου 2020 έως την: α) 3η Σεπτεμβρίου 2020 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) 10η Σεπτεμβρίου 2020 για τα παιδιά με αναπηρία.
Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 70.000, ο δε προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2018 μέχρι 28.000 €, οι οποίοι/ες το έτος 2019:
- είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή
- έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
- έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
- συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) καθώς και όσοι είναι 
- εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον τεσσάρων μηνών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως την 14η Ιουνίου 2014. Οι ωφελούμενοι μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.
***
•Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr.