Άμισθος σύμβουλος του Δήμου ο καθηγητής Ευ. Παπαπέτρου

on .

DHMARXEIO IOANNINON

• Ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, της Πολυτεχνικής Σχολής Ιωαννίνων Ευάγγελος Παπαπέτρου, αναλαμβάνει την άμισθη θέση τεχνικού συμβούλου του Δήμου για θέματα δικτυακών υποδομών.
Για τον ορισμό του κ. Παπαπέτρου ελήφθη η σχετική απόφαση από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.  Σκοπός της συνεργασίας Δήμου - Τμήματος Μηχανικών Η/Υ είναι η ενίσχυση της  υφιστάμενης ομάδας του Δήμου  (στελεχωμένη από υπηρεσιακό προσωπικό του τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών) που είναι υπεύθυνη για την συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του ασύρματου μέρους του Μητροπολιτικού δικτύου του Δήμου.