Ανάγκη να ολοκληρωθούν άμεσα τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

on .

PROBATA BOSKOS

• «Πότε θα ολοκληρωθούν τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης;», ρωτά ο βουλευτής Ιωαννίνων της Ν.Δ. Γιώργος Αμυράς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη με Ερώτηση που κατέθεσε χθες στη Βουλή, δεδομένου, όπως τονίζει, ότι η εκπόνησή τους θα εξασφαλίσει την αειφορική αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας  αλλά και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Ο βουλευτής ζητά να ενημερωθεί για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο «Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων - Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας» που είναι στην ουσία η ψηφιακή αποτύπωση και καταγραφή των βοσκήσιμων γαιών της χώρας. 
Ο κ. Αμυράς επισημαίνει την αναγκαιότητα της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών για την πλήρη απογραφή των βοσκήσιμων γαιών, προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητάς τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους. 
«Είναι επιτακτική η ανάγκη εκσυγχρονισμού του αγροτικού χάρτη της χώρας για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της πατρίδας μας στο ευρωπαϊκό πεδίο προς όφελος των κτηνοτρόφων και του συνόλου της ελληνικής αγροτικής παραγωγής» τονίζει μεταξύ άλλων.