Προς Εθνικά Σχέδια Δράσης για αγριόγιδο, πέστροφα, πεταλούδα

on .

AGRIOGIDO

• Από τη μία πλευρά είναι η λαθροθηρία που οδηγεί σε εξαφάνιση σπάνια είδη της τοπικής πανίδας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το αγριόγιδο το οποίο ζει στα απόκρημνα βουνά της Πίνδου. 
Από την άλλη, είναι η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, κυρίως εξαιτίας της ανθρώπινης παρέμβασης, που ασκεί πιέσεις σε άλλα ξεχωριστής σημασίας είδη όπως είναι στην Ήπειρο η πέστροφα αλλά και η πεταλούδα Parnassius Apollo. Tα σημάδια λοιπόν δεν είναι καλά και, αν δεν ληφθούν σύντομα μέτρα για την προστασία τους, το μέλλον προβλέπεται δυσοίωνο όσον αφορά στην επιβίωση πλασμάτων με μεγάλη οικολογική αξία όπως τα παραπάνω.

Συναντήσεις στα Γιάννενα
Ωστόσο, κάτι δείχνει να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή προς την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την προστασία του αγριόγιδου, των ειδών πέστροφας που απαντώνται στη χώρα μας, καθώς και της σπάνιας πεταλούδας Parnassius Apollo. 
Αυτή τη «στροφή» σηματοδοτούν οι συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Παρασκευή, στα Γιάννενα, στο πλαίσιο των οποίων θα παρουσιαστούν τρία νέα Εθνικά Σχέδια Δράσης σε ισάριθμες συναντήσεις από στελέχη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και από τις αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές που είναι υπεύθυνες για την εκπόνησή τους.
Τα εν λόγω Εθνικά Σχέδια Δράσης, όπως και οι σχετικές εκδηλώσεις για την παρουσίασή τους στο ενδιαφερόμενο κοινό, αποτελούν μέρος του Έργου «LIFE-IP 4 NATURA», του πρώτου ολοκληρωμένου έργου LIFE για την προστασία της φύσης που έχει αναλάβει ποτέ να υλοποιήσει η χώρα μας, με πρωτοβουλία του Υπ. Περιβάλλοντος και σε συνεργασία με ακόμα εννέα εταίρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου (Ναπολέοντα Ζέρβα 28-30, Στοά Σάρκα, 2ος όροφος) ως εξής: 09:00 – 12:30, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το αγριόγιδο. 13:00 – 15:30, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα αυτόχθονα είδη πέστροφας. 16:00 – 18:30, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πεταλούδα Parnassius apollo.

Τα τρία είδη…
Η επιλογή των συγκεκριμένων τριών ειδών για τη σύνταξη των σχετικών Εθνικών Σχεδίων Δράσης έγινε, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη οικολογική τους αξία, καθώς και την ανάγκη αντιμετώπισης των μεγάλων απειλών που δέχονται. Ειδικότερα, όπως τονίζεται, το αγριόγιδο, αν και προστατευόμενο είδος, απειλείται έντονα από τη λαθροθηρία, ενώ τόσο η πέστροφα όσο και η πεταλούδα Parnassius apollo δέχονται πιέσεις από την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων τους, τόσο από ανθρωπογενή, όσο και από φυσικά αίτια.

…Και τα Σχέδια Δράσης
Τα Σχέδια Δράσης είναι κατευθυντήρια έγγραφα που περιγράφουν δράσεις και μέτρα για την προστασία, τη διατήρηση ή και την αποκατάσταση ενός είδους ή ενός οικοτόπου με στόχο τη βελτίωση της συνολικής κατάστασης διατήρησής του. 
Οι δράσεις που προτείνονται μπορεί να περιλαμβάνουν τη θεσμική προστασία, τη βελτίωση και αποκατάσταση ενδιαιτημάτων και περιοχών, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού. 
Τα Σχέδια Δράσης είναι βασικά εργαλεία προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας και ως τέτοια προβλέπονται από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. 
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «με δεδομένο ότι η απώλεια βιοποικιλότητας έχει πια εξελιχθεί σε παγκόσμια κρίση, με συνέπειες που αγγίζουν όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας και ευζωίας, η ανάσχεσή της συνιστά, πέραν των όποιων νομικών υποχρεώσεων, αυτονόητο καθήκον απέναντι στην κοινωνία και τις μελλοντικές γενιές».
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΗΣ

Web Baner Antigoni