Τσίπουρο διήμερης απόσταξης θα πωλείται χύμα σε καταστήματα εστίασης

on .

 TSIPOYRO

• Εγκύκλιο με την οποία αποσαφηνίζεται το τι ισχύει πλέον με την πώληση χύμα τσίπουρου σε καταστήματα εστίασης εξέδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
Συγκεκριμένα με την εγκύκλιο δίνονται οι παρακάτω διευκρινίσεις σχετικά με την υπουργική απόφαση 91354/2017:
1. Το προϊόν που προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο χύμα σε μονάδες ομαδικής εστίασης είναι το προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) το οποίο είναι διαφορετικό προϊόν από το Τσίπουρο και την Τσικουδιά, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
2. Τα προϊόντα «Τσίπουρο ή Τσικουδιά» διατίθενται στους χώρους ομαδικής εστίασης αποκλειστικά προσυσκευασμένα.
3. Στους τιμοκαταλόγους των ανωτέρω καταστημάτων θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ότι το προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) διατίθεται χύμα.
4. Στους παραβάτες των ανωτέρων παραγράφων επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€ ) ανά παράβαση.
Τέλος με την εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για προγραμματισμό ελέγχων των αρμόδιων υπηρεσιών, τα αποτελέσματα των οποίων πρέπει να κοινοποιηθούν στο Υπουργείο μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.

Web Baner Antigoni