Υπάρχει έλλειψη συνολικού κυκλοφοριακού σχεδιασμού στην πόλη

on .

NIARXOY

• Για έλλειψη «συνολικού κυκλοφοριακού σχεδιασμού» της πόλης των Ιωαννίνων καθώς και για «στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση» κάνει λόγο σε νέο έγγραφό του ο «Συνήγορος του Πολίτη», το οποίο απέστιλε προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και το Δήμο Ιωαννιτών σχετικά με τη διαμαρτυρία κατοίκων για την οδό Νιάρχου. Συγκεκριμένα ο Συνήγορος του Πολίτη θέτει εκ νέου το θέμα της σύνδεσης της Νιάρχου με την περιβαλλοντικά μη αδειοδοτημένη Κενάν Μεσαρέ (μέσω της επέκτασης της οδού Βελισαρίου) καθώς το Υπουργείο στην από 10-1-2019 απάντησή του είχε αρνηθεί την πρόβλεψη αυτής της σύνδεσης, ενώ από τα στοιχεία του φακέλου της απόφασης τροποποίησης της αρχικής απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων σαφώς προκύπτει η σύνδεση των δύο οδών.
Καταλήγοντας ο Συνήγορος του Πολίτη για μια ακόμα φορά ζητάει από τους αποδέκτες του εγγράφου του, να ενεργήσουν «στην κατεύθυνση τήρησης της νομιμότητας και άρσης των πράξεων κακοδιοίκησης».