Στόχος η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ιχθυοκαλλιεργειών

on .

IXTHIOKLLIERGRIA

• Η δεύτερη συνάντηση εργασίας των εταίρων του έργου «Oικολογικό αποτύπωμα των υδατοκαλλιεργειών στη διασυνοριακή περιοχή Σαγιάδας και Νότιας Αλβανίας (ECO-FISH)» έγινε πρόσφατα στο Vlore της Αλβανίας.
Το έργο, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στοχεύει μέσα από συγκεκριμένες πιλοτικές δράσεις στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα και την Αλβανία, με γνώμονα τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τον έλεγχο των μικροκλιματικών συνθηκών κατά την παραγωγή.
Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Vlore και συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του Έργου. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμμετείχαν ο καθηγητής Κοσμάς Ναθαναηλίδης και το μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Γεωπονίας Ευαγγελία Γκούβα, από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, ο Πέτρος Ζουμπούλης και ο Πρόεδρος του συλλόγου Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας Γιάννης Χεκίμογλου.
Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις δράσεις που υλοποιήθηκαν, στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί για να υπάρξει παραγωγή τσιπούρας με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στις περιβαλλοντικές μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, όπως και στα μελλοντικά βήματα του Έργου για δημιουργία ecolabel στις υδατοκαλλιέργειες της Σαγιάδας και της Αυλώνας, καθώς και στις δράσεις ενημέρωσης των υδατοκαλλιεργητών και στις δύο περιοχές που θα αρχίσουν σύντομα.