Απαγορεύονται οι κάμερες στα σχολεία όταν λειτουργούν

on .

KAMERES

• Αρνητική στις κάμερες επιτήρησης στα δημόσια σχολεία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η Αρχή, με απόφασή της, έκρινε ότι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης (κάμερες) σε σχολικές μονάδες όταν αυτές λειτουργούν και υπάρχουν μαθητές, ενώ όταν δεν λειτουργούν αρμόδιος για την προστασία του σχολικού χώρου είναι ο δήμος στο οποίο υπάρχουν οι σχολικές μονάδες.
Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι γονείς, μαθητές και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ασκούν τα σχετικά προς τα συστήματα αυτά δικαιώματά τους προς τον Δήμο, ο οποίος οφείλει να ικανοποιεί τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.