Έρευνα της ΕΨΕΠ για τη διαβίωση των ηλικιωμένων

on .

honor

• Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π., σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την Omega Technology και τη Sense Works, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «HOMorE: Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης της φυσιολογικής διαβίωσης ηλικιωμένων σε αστικές και αγροτικές περιοχές», που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020.
Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και δοκιμαστική εφαρμογή ενός νέου πρωτοποριακού συστήματος (ανάπτυξη λογισμικού, υλικού και πιλοτική εφαρμογή σε ευπαθείς ομάδες) σταθερών και φορητών αισθητήρων μελέτης της κανονικής-ασφαλούς διαβίωσης ηλικιωμένων και άλλων ευπαθών ομάδων στο σπίτι.
Στα πλαίσια υλοποίησης του εν λόγω έργου, από την Ε.Ψ.Ε.Π εκπονείται σχετική έρευνα και αναζητούνται εθελοντές για την ανίχνευση των αναγκών και του επιπέδου ασφαλούς διαβίωσης των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών, που δεν έχουν νοητικά ελλείμματα ή κινητικά προβλήματα ή ψυχικές ασθένειες και ταυτόχρονα διαμένουν μόνοι.
•Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, είτε τηλεφωνικά στο τηλ.2651039820, είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Ε.Ψ.Ε.Π. (Σικελιανού 2, 1ος όροφος, Ιωάννινα, πρόσωπα επικοινωνίας: κ.κ Διονυσία Αμπατζίδη, Έλενα Αντωνίου). Αναλυτικότερες πληροφορίες δίδονται με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους, καθημερινά, 10:00-14:00.