Η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη… παρούσα σε 165 σχολικές μονάδες της Ηπείρου

on .

KINHTH BIBLIOTHIKH 29 8 19

• Τον απολογισμό δράσης της κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά κάνει η προϊσταμένη της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων Βαΐα Οικονομίδου λίγο πριν ξεκινήσει η φετινή, δηλώνοντας γενικά ικανοποιημένη, παρά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.
Στην ανακοίνωσή της χαρακτήρισε τη χρονιά ιδιαίτερα «δυσάρεστη», αφού λόγω των χρόνιων τεχνικών, όχι μόνον άλυτων αλλά και πολλαπλασιαζόμενων προβλημάτων του κτιρίου της Βιβλιοθήκης, η υποδοχή των μαθητών κατέστη απαγορευτική, ωστόσο με την Κινητή Βιβλιοθήκη, το γνωστό «Βιβλιοαυτοκίνητο» βρέθηκε ο τρόπος να συνεχιστούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και να μην ανασταλούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
«Η εύκολη λύση και εύλογη δικαιολογία θα ήταν η αναστολή υλοποίησης οποιασδήποτε δραστηριότητας. Αυτό θα αποτελούσε και μια έντονη ένδειξη διαμαρτυρίας, ίσως «εις ώτα μη ακουόντων», για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει κτηριακά η Ιστορική Βιβλιοθήκη των Ιωαννίνων, η οποία τώρα χρόνια εκπέμπει S.O.S. για την αναβάθμιση των υποδομών της», αναφέρει.
Τώρα, το «Βιβλιοαυτοκίνητο» αφού περάσει τον απαραίτητο έλεγχο και μετά και τις τελευταίες βελτιώσεις του, θα είναι έτοιμο να προσφέρει και πάλι τις υπηρεσίες του από τη νέα σχολική χρονιά.

Σε 165 σχολικές μονάδες
Όπως αναφέρεται στον απολογισμό, με τον υπεύθυνο της Κινητής Βιβλιοθήκης κ. Γ. Λάιο, μόνιμο υπάλληλο της Βιβλιοθήκης και την εκπαιδευτικό κ. Σ. Νάκκα, η «Βιβλιοθήκης Γνώσης και Συναισθημάτων» της Ζωσιμαίας ταξίδεψε καθημερινά σε 165 σχολικές μονάδες της πόλης των Ιωαννίνων, των περιχώρων και της Περιφέρειας της Ηπείρου, μεταφέροντας τη γνώση, η οποία προσφέρεται με ευφάνταστους, δημιουργικούς και ιδιαίτερα ευχάριστους και ελκυστικούς τρόπους, σε άρρηκτο συνδυασμό με την έκφραση και ενδυνάμωση των συναισθημάτων των μικρών και μεγαλύτερων φίλων της Βιβλιοθήκης. Πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς στόχους που έχει θέσει η Ζωσιμαία και υλοποιεί αδιάκοπα, με τη μορφή αυτή, από το 2013.

Τα προγράμματα
Τα προγράμματα σχεδιάζονται αποκλειστικά από το «Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων & Εκδηλώσεων» της Ζωσιμαίας, ακολουθώντας συγκεκριμένους Άξονες και τις επιταγές, σε διεθνές (UNESCO, IFLA, Λευκή Βίβλος για Βιβλιοθήκες κλπ.) και τοπικό περιβάλλον (Υπουργείο Παιδείας, Ινστιτούτο Εκπ. Πολιτικής κλπ.), εναρμονιζόμενοι προς τις κατευθύνσεις για τη δημιουργία νέων βιβλιοθηκών, με κέρδος την ανθρώπινη ανάπτυξη μέσω της αναγνωστικής κουλτούρας.
Τα στάδια του Σχεδίου Δράσης περιλαμβάνουν, για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα εξής: Σχηματισμός ομάδας συνεργασίας, συμμετοχή του προσωπικού εξ αντικειμένου, διερεύνηση των υφιστάμενων αναγκών (με ιδιαίτερη έμφαση στην τοπική ιστορία, κουλτούρα κλπ.), καθορισμός στόχων, καταρτισμός και εφαρμογή πλάνου του προγράμματος και τελική αξιολόγηση.
Κατά τη φετινή σχολική χρονιά τα προγράμματα ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 2018, δηλαδή ένα μήνα τουλάχιστον αργότερα από το σύνηθες, λόγω αναμονής των αποφάσεων για τη λειτουργικότητα του κτιρίου.
Παρά ταύτα ο αριθμός των μαθητών που συμμετείχαν παρέμεινε και φέτος ικανοποιητικός, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τα περσινά, και μάλιστα ήταν αρκετά τα σχολεία τα οποία εξυπηρετήθηκαν καλύτερα με την Κινητή, λόγω δυσκολίας μετακίνησης των μαθητών από την περιφέρεια, για ποικίλους ευνόητους λόγους.