Έκδοση – θεώρηση Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

on .

KAROTSAKI

• Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται πως η έκδοση και η θεώρηση Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 15 Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου στο γραφείο 131 (ισόγειο) της Περιφέρειας Ηπείρου (τηλέφωνο για πληροφορίες 2651087131).
Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι:
- για προσκόμιση δικαιολογητικών: 8:00 με 13:00
- για παραλαβή των δελτίων: την επόμενη της κατάθεσης των δικαιολογητικών.
Επίσης γίνεται γνωστό πως οι δικαιούχοι δελτίων μπορούν να απευθύνονται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της περιοχής τους.