Δράσεις για να διατηρηθούν τα Κιρκινέζια στα Γιάννενα!

on .

GERAKI KIRKINEZI

• Γεράκια - σύμβολο των Ιωαννίνων είναι τα γνωστά μας Κιρκινέζια, καθώς στην πόλη φιλοξενείται ένας σημαντικός πληθυσμός, που αριθμεί περισσότερα από 100 αναπαραγόμενα ζευγάρια πουλιών.
Για να μη χαθούν λοιπόν η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ξεκίνησε στα μέσα Ιουνίου δράσεις έρευνας και διατήρησης των Κιρκινεζιών, με την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας. Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE FALKON, που έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των πληθυσμών του είδους στις βορειότερες περιοχές εξάπλωσής του στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Έβαλαν πομπούς
Στο πλαίσιο των ερευνών της, η ερευνητική Ομάδα της Ορνιθολογικής τοποθέτησε πομπούς καταγραφής θέσης (GPS) σε τέσσερα ενήλικα Κιρκινέζια, με σκοπό τη μελέτη των κινήσεων και της συμπεριφοράς τους κατά την αναπαραγωγική περίοδο, καθώς και τον εντοπισμό των περιοχών τροφοληψίας τους. Οι εργασίες πεδίου είχαν ως επίκεντρο το Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων, που αποτελεί τον σημαντικότερο χώρο φωλεοποίησης του είδους στην πόλη.

Εντομοφάγο γεράκι…
Το Κιρκινέζι, γνωστό τοπικά ως Κίκιλας ή Κιληλαίος, είναι ένα μικρό, μεταναστευτικό γεράκι που αναπαράγεται κατά αποικίες, πολύ συχνά μέσα σε κατοικημένες περιοχές, όπου επιλέγει τρύπες σε ψηλά κτίρια, σε τοίχους σπιτιών και αποθηκών ή σε σκεπές για να φτιάξει τη φωλιά του. Αν και γεράκι, είναι κατά κύριο λόγο εντομοφάγο πουλί και για να τραφεί προτιμά ανοιχτά και ξηρά ενδιαιτήματα, φυσικά ή διαχειριζόμενα χορτολίβαδα και μη εντατικές καλλιέργειες. Προστατεύεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ περιλαμβάνεται και στον Κόκκινο Κατάλογο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας.