2.645 μαθητές και φοιτητές ενημερώθηκαν για την βιοποικιλότητα της Παμβώτιδας

on .

PAMBOTIDA

• Με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-19, ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων (Φ.Δ.Λ.Π.Ι.), στο πλαίσιο του δημόσιου απολογισμού του, με ανακοίνωσή του εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετείχαν στα προγράμματα ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκαν τόσο στις υποδομές του Φορέα (Πάρκο Ερμηνείας Οικοσυστήματος και Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδας), όσο και στα σχολεία αλλά και σε άλλους κατάλληλους χώρους.
Συνολικά ενημερώθηκαν 2.645 μαθητές και φοιτητές με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς τους από 49 σχολεία και πανεπιστήμια της Ελλάδας. Με πολλά από τα σχολεία του Νομού Ιωαννίνων, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, υπήρξε διαρκής συνεργασία στη σχολική περίοδο, ώστε μέσα από διαδοχικές επισκέψεις και δραστηριότητες να εμπεδωθούν καλύτερα οι έννοιες και να επιτευχθεί η απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης
Η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού για την Προστατευόμενη περιοχή και τη βιοποικιλότητά της μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία και αειφορική διαχείρισή της.
Στόχος αυτών των δράσεων είναι να ευαισθητοποιήσει τους νέους και σταδιακά να επηρεάσει τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους απέναντι στο περιβάλλον και ειδικότερα στο οικοσύστημα της λίμνης, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη προστασία της.
Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων οι μαθητές εξοικειώθηκαν με έννοιες όπως Προστατευόμενες Περιοχές, οικοσύστημα, βιοποικιλότητα, κύκλος νερού, προστασία και διαχείριση, φαινόμενο του ευτροφισμού, αειφορική διαχείριση, ενημερώθηκαν για τις πολλαπλές αξίες της Λίμνης Παμβώτιδας (βιολογική, αλιευτική, αρδευτική, αναψυχής, εκπαιδευτική, επιστημονική, αντιπλημμυρική, κ.ά.) καθώς και για τις αρμοδιότητες και το έργο του Φορέα.