Ατελές το θεσμικό πλαίσιο για την διαχείριση στερεών αποβλήτων

on .

KONSTANTOPOYLOS SPYROS FODSA 25 6 19

• «Τοπική Αυτοδιοίκηση – Διαχείριση Απορριμμάτων» ήταν το κεντρικό θέμα της 13ης Συνόδου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) που πραγματοποιήθηκε επί τριήμερο στους Δελφούς.
Στο συνέδριο το «παρών» έδωσε και ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Ν. Ιωαννίνων, δημοτικός σύμβουλος, Σπύρος Κωνσταντόπουλος, όπου ήταν και εισηγητής στο θέμα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», ενώ για την ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα συνομίλησε και με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη.
«Το υφιστάμενο και ατελές μέχρι σήμερα, ως προς την εφαρμογή του θεσμικό πλαίσιο, δεν λύνει προβλήματα – αντίθετα δημιουργεί νέα και οξύνει τα παλαιά – δεν παράγει αποτέλεσμα ως προς τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) & των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)».
Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα της 13ης Συνόδου των ΦΟΔΣΑ και σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι το πρόβλημα «επιτείνεται και από σειρά άλλων θεσμικών αγκυλώσεων όπως το θεσμικό πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων, ο Ν. 4412/2016 και οι συνεχείς τροποποιήσεις και μεταβολές του, οι καθυστερήσεις από την αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών ενισχύσεων για θέματα Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), οι καθυστερήσεις έκδοσης ΑΕΠΟ, η δυστοκία στη διατύπωση θεσμικού πλαισίου προδιαγραφών compost ανάλογα με τη χρήση του, η επί της ουσίας απουσία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Αποβλήτων, που εξακολουθεί να υπάγεται στο ΥΠΕΣ ενώ όπως έχει προταθεί κατ΄ επανάληψη ότι θα πρέπει να υπάγεται στο καθ΄ ύλη αρμόδιο τομεακό Υπουργείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας».
Επιπρόσθετα τονίζεται ότι «η σημερινή απογοητευτική εικόνα στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ) στη χώρα, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ και των αυξημένων απαιτήσεων των Οδηγιών της Κυκλικής οικονομίας, πρέπει να αναστραφεί. Ο νέος ΕΣΔΑ οφείλει να επανεξετάσει την βιώσιμη επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και ανάκτησης χωρίς να αποκλείει τεχνολογίες που συμβάλλουν στη προοπτική της βιώσιμης και αειφόρου διαχείρισης των στερεών αποβλήτων».
Για να αναστραφεί η σημερινή πορεία απαιτείται «νέος διάλογος» μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στο ζήτημα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Κράτος, ΟΤΑ, ΦοΔΣΑ, ΣΕΔ, ιδιωτικός τομέας & πολίτες). Οι σχεδιασμοί και οι αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες θεσμοθέτησής τους, πρέπει να είναι το αποτέλεσμα αυτού του «νέου διαλόγου» και όχι των μέχρι σήμερα παράλληλων μονολόγων.
Τέλος το Δίκτυο επισημαίνει ότι θα πρέπει να κλείσει άμεσα η 5μηνη εκκρεμότητα με την έκδοση των απαιτούμενων διαπιστωτικών πράξεων για τη σύσταση και λειτουργία των ΦοΔΣΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4555/2018. Η μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, η επιλεκτική εφαρμογή ή η στρεβλή ερμηνεία διατάξεων του νόμου για την εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων σε βάρος ΦοΔΣΑ μελών του Δικτύου, θα βρει απέναντι το σύνολο του Δικτύου.