Το Πανεπ. Ιωαννίνων ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου!

on .

PANEPISTHMIO IOANNINON

• Θετικό πρόσημο έχει για τα ελληνικά πανεπιστήμια η δημοσίευση του διεθνούς πίνακα κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities». Μεταξύ 835 ΑΕΙ περιλαμβάνονται έξι ελληνικά πανεπιστήμια, εκ των οποίων δύο βελτίωσαν τη θέση τους, τρία παρέμειναν στα ίδια, και ένα υποχώρησε.
Στη λίστα με τα καλύτερα Πανεπιστήμια συγκαταλέγεται και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο μάλιστα βελτίωσε τη θέση του (από την ομάδα 501-600, πέρασε στην ομάδα 501-550).
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην κατάταξη του 2019 ανέβηκε στην 213η θέση από την 228η το 2018, και το ΑΠΘ από την 356η θέση βρέθηκε στην 363η θέση, παραμένοντας στην ίδια ομάδα ΑΕΙ.
Το Παν. Κρήτης και το ΕΜΠ παρέμειναν στην ίδια ομάδα (501-550 και 551-600 αντίστοιχα). Μόνο το Παν. Πατρών υποχώρησε από την ομάδα 651-700 στην ομάδα πανεπιστημίων 701-750.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Παν. Αθηνών, η επιλογή των 835 πανεπιστημίων έγινε ύστερα από προαξιολόγηση 4.000 ΑΕΙ. Η τελική ένταξη στον πίνακα κατάταξης βασίστηκε στις πληροφορίες που προέρχονται από τους βασικούς δείκτες επιστήμης (Essential Science Indicators ESI). Η αξιολόγηση «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities» στηρίζεται αποκλειστικά στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε ΑΕΙ, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες των μελών ΔΕΠ και ερευνητών του, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκριση και αναγνώριση που λαμβάνουν ως δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση.