Γιαννιώτικα Κληροδοτήματα σε φάση… εκσυγχρονισμού!

on .

KLHRODOTHMA ESOTERIKO

• Απαραίτητη είναι σε ορισμένες περιπτώσεις η αλλαγή των σκοπών και όρων σε διαθήκες ευεργετών της πόλης των Ιωαννίνων που άφησαν σ’ αυτή αξιόλογα Κληροδοτήματα προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες.
Αυτό έγινε το τελευταίο διάστημα από τον Δήμο τόσο στο Κληροδότημα της Φερενίκης Καλούδη, ώστε να καταστεί εφικτή η πλήρης συντήρηση του παραδοσιακού αρχοντικού της ευεργέτιδας όσο και σ’ εκείνο της Αγλαΐας Χαραλάμπους, το οποίο στο εξής θα στηρίζει οικονομικά μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους. Το Εφετείο Ιωαννίνων έκανε αποδεκτές τις σχετικές αιτήσεις του Δήμου Ιωαννιτών.

Για την οικία Καλούδη
Οι τόκοι από το Κληροδότημα Φερενίκης Καλούδη δεν επαρκούν σήμερα για την πλήρη συντήρηση και λειτουργία του διατηρητέου αρχοντικού της ευεργέτιδας επί της οδού Αρχιμανδρειού 5. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να διατεθεί και κεφάλαιο από το Κληροδότημα. Έτσι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών όρισε δικηγόρο ο οποίος κατέθεσε αίτηση για την αλλαγή των όρων της διαθήκης του Κληροδοτήματος.
Εκείνο που ζητήθηκε ήταν να βεβαιωθεί ότι η εκπλήρωση της θέλησης της Φερενίκης Καλούδη όπως διατυπώθηκε στη διαθήκη της δεν είναι σήμερα δυνατή και να οριστεί ότι για την επωφελέστερη εκτέλεση της θέλησής της και συγκεκριμένα για τη συντήρηση και λειτουργία της παλαιάς παραδοσιακής οικίας της στα Γιάννενα πρέπει να διατεθεί τμήμα του κεφαλαίου, δεδομένου ότι οι τόκοι που διατίθενται μέχρι σήμερα δεν επαρκούν.
Η εφετειακή απόφαση ορίζει ότι για την εκπλήρωση της βούλησης της διαθέτιδος θα πρέπει να διατεθούν 20.000 ευρώ από το κεφάλαιο του Κληροδοτήματός της.

Αλλαγή σκοπού…
Όσον αφορά στο Κληροδότημα Αγλαΐας Χαραλάμπους, το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του είχε ορίσει δικηγόρο προκειμένου να προσφύγει στην δικαιοσύνη για την αλλαγή σκοπού της διαθήκης της προκειμένου να «βεβαιωθεί ότι ο κοινωφελής σκοπός που ετάχθη από την διαθέτιδα δεν δύναται να εκπληρωθεί και ότι η θέλησή της μπορεί να ικανοποιηθεί επωφελέστερα ή ασφαλέστερα με την διάθεση των εισοδημάτων της καταληφθείσης περιουσίας για διάφορο του ορισθέντος από την διαθέτιδα λόγο».
Η πρόταση της Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτημάτων, που έγινε δεκτή από το Εφετείο Ιωαννίνων ήταν η αλλαγή του σκοπού του εν λόγω κληροδοτήματος με την χορήγηση από αυτό σε έχουσες συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ανύπανδρες ή διαζευγμένες ή χήρες μητέρες, δημότισσες του Δήμου Ιωαννιτών ή και σε δημότισσες άλλου δήμου του Νομού Ιωαννίνων, με ελληνική υπηκοότητα και Ηπειρωτική καταγωγή, ετησίου επιδόματος ανατροφής των τέκνων τους. Το επίδομα θα χορηγείται έως ότου αυτά συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 22ο έτος της ηλικίας τους στην περίπτωση που φοιτούν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Σχολές Κάλων Τεχνών της ημεδαπής, ή το 23ο έτος της ηλικίας τους στην περίπτωση που φοιτούν σε Πολυτεχνείο και Φαρμακευτική Σχολή της ημεδαπής ή ώσπου να συμπληρώσουν το 24ο έτος της ηλικίας τους στην περίπτωση που φοιτούν σε Ιατρική Σχολή της ημεδαπής.

Η Γεωργία Γιώτη
Μετά τη θετική έκβαση και των δύο υποθέσεων στο Εφετείο Ιωαννίνων, η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για τα Κληροδοτήματα Γεωργία Γιώτη σε δήλωσή της ανέφερε: «Είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι από τις αποφάσεις του Εφετείου γιατί, σε ότι αφορά την Οικία Καλούδη, έχουμε πια τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε άμεση αποκατάσταση σημαντικών βλαβών που έχει υποστεί, αλλά και να συντηρήσουμε τον εξοπλισμό της. Επίσης, ο εκσυγχρονισμός των όρων της διαθήκης της Αγλαΐας Χαραλάμπους μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους του Kληροδοτήματός της ώστε να καλυφθούν κοινωνικές ανάγκες και να υποστηριχτούν ευάλωτες κοινωνικά μητέρες για την ανατροφή των παιδιών τους».
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΗΣ