Επειγόντως λήψη μέτρων για τον αφθώδη πυρετό!

on .

AGELADES

• Η ύπαρξη εστίας αφθώδους πυρετού στα τουρκικά παράλια, σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων από την ανατολική πλευρά του νησιού της Λέσβου, έκρουσε το καμπανάκι κινδύνου σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως στην κατεξοχήν κτηνοτροφική περιοχή της Ηπείρου.
Γι’ αυτό και σε περίπτωση υποψίας κρούσματος της νόσου, οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει άμεσα να ενημερώσουν τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές, οι οποίες ήδη εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση με συστάσεις.

Σοβαρό νόσημα…
Όπως τονίζει η Κτηνιατρική Υπηρεσία Ιωαννίνων ο αφθώδης πυρετός αποτελεί νόσημα με σοβαρές άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις λόγω της μείωσης της παραγωγικότητας, της θνησιμότητας, τον περιορισμό στο εμπόριο των ζώντων ζώων και προϊόντων και του υψηλού κόστους εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης του νοσήματος. Πρόκειται για ιογενές νόσημα που προσβάλει όλα τα δίχηλα ζώα (βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους).
Χαρακτηρίζεται από τον σχηματισμό φυσαλίδων, διαβρώσεων και ελκών εσωτερικά του στόματος, στη μύτη, στις θηλές και στα άκρα. Το ποσοστό θνησιμότητας στα ενήλικα ζώα είναι χαμηλό, σε αντίθεση με τα νεαρά που χαρακτηρίζεται υψηλό (θάνατοι λόγω μυοκαρδίτιδας).

Πώς μεταδίδεται…
Τα μηρυκαστικά μολύνονται κυρίως μέσω του αναπνευστικού ενώ οι χοίροι κυρίως μέσω του πεπτικού. Άλλοι οδοί μόλυνσης είναι διαμέσω του δέρματος (σκληρές ζωοτροφές, τραυματισμοί και πληγές των άκρων, τραυματισμοί από τις αρμεκτικές μηχανές) κατά την τεχνητή γονιμοποίηση και ιατρογενώς (μη ασφαλή εμβόλια, μολυσμένες βελόνες, φάρμακα, κτηνιατρικά εργαλεία).

Λήψη μέτρων…
Μεταξύ των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου είναι:
- Η περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων και δημιουργία απολυμαντικής τάφρου στα σημεία εισόδου εξόδου.
- Η διέλευση οχημάτων από τάφρους με διάλυμα απολυμαντικού πριν από την είσοδο στην εγκατάσταση.
- Ο τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων της εκμετάλλευσης μετά από κάθε μεταφορά.
- Ο περιορισμός της εισόδου επισκεπτών σε μία εγκατάσταση και ιδιαίτερα εάν έχουν επισκεφτεί πρόσφατα αγροτικές περιοχές χωρών όπου το νόσημα ενδημεί και έχουν έρθει σε επαφή με ζώα.
- Η διέλευση του προσωπικού, των κτηνιάτρων και των επισκεπτών από ποδόλουτρα με διάλυμα απολυμαντικού, το οποίο ανανεώνεται τακτικά, πριν από την είσοδο στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
- Η απαγόρευση εισαγωγής/αγοράς α) ζώντων ζώων, β) σπέρματος, ωαρίων, εμβρύων, γ) πρωτογάλακτος, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που προορίζονται για ζωοτροφή, ε) ειδών χορτονομής κ.τ.λ. αν δεν πληρούνται οι σύννομες προϋποθέσεις. 

- Η αποφυγή προμήθειας μεταχειρισμένων εξαρτημάτων, εργαλείων εξοπλισμού και σκευών από άλλες εκμεταλλεύσεις και ιδιαίτερα όταν προέρχονται από χώρες που ενδημεί το νόσημα.
- Ο καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
- Η εφαρμογή προγραμμάτων Απεντόμωσης –Μυοκτονίας των εγκαταστάσεων σε τακτική βάση.
- Η προμήθεια ζώων με νόμιμες διαδικασίες: Ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών, ταυτοποίηση των ζώων και επίσημα έγγραφα.

* * *
Τηλ. Επικοινωνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής : 2651087159-152-153, 2651025191, 2651364156