Χαμηλότερα δημοτικά τέλη για όσους ανακυκλώνουν

on .

KADOI

• Xαμηλότερα δημοτικά τέλη για τους δημότες των ΟΤΑ που ανακυκλώνουν περισσότερο προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την τιμολογιακή πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων, η οποία βρίσκεται ήδη στη διαδικασία δημοσίευσης σε ΦΕΚ, όπως ανακοίνωσε ο αναπλ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελλος.
Μιλώντας σε εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο αναπλ. Υπουργός τόνισε ότι με τη νέα τιμολογιακή πολιτική, η ταφή πλέον θα είναι η πιο ακριβή μέθοδος διαχείρισης αποβλήτων και θα εμπεριέχει το περιβαλλοντικό κόστος.
Ο κάθε Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) θα πρέπει να τιμολογεί διαφορετικά για την επεξεργασία οργανικού και σύμμεικτων απορριμμάτων, διαφορετικά για την κομποστοποίηση και τη μεταφόρτωση και γενικά για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει, σε αντίθεση με αυτό που συνέβαινε μέχρι τώρα στη χώρα, που είχαμε μία ενιαία τιμολόγηση για όλα τα είδη διαχείρισης αποβλήτων.
Βάσει του νέου πλαισίου, τα τρία κριτήρια αξιολόγησης των Δήμων θα είναι:
- Η ανακύκλωση και η επιβεβαιωμένη αξιοποίηση υλικών συσκευασίας.
- Το ποσοστό χωριστής συλλογής και αξιοποίησης οργανικών αποβλήτων (βιοαπόβλητα, τρόφιμα, κλαδέματα κ.λπ.).
- Ο συντελεστής εκτροπής από την ταφή, που θα καταλήγει σε φθηνότερο τιμολόγιο με βάση τον συνολικό συντελεστή ανακύκλωσης και εκτροπής από την ταφή που επιτυγχάνει.