ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Οκτώ νέα Τμήματα στο Μηχανογραφικό του 2019

on .

PANEPISTHMIO IOAN• Με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχάνων συναντήθηκε χθες ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στο γραφείο του στη Βουλή. 

Η Ένωση Φαρμακοβιομηχάνων εξέθεσε τα προβλήματα του κλάδου, εκ των οποίων τα πιο σημαντικά είναι η υπερφορολόγηση, η υπερβολική αύξηση των επιστροφών (clawback) καθώς και τα αντικίνητρα για επενδύσεις που αν υλοποιούνταν θα είχαν υψηλή προστιθέμενη αξία και θα ενίσχυαν τις εξαγωγές.
Από την πλευρά του ο Κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι στο πρόγραμμα της Ν.Δ. για την υγεία, η πολιτική του φαρμάκου είναι κομβικής σημασίας και εστιάζεται στην επίτευξη των εξής στόχων:
• Το καλύτερο φάρμακο στην καλύτερη δυνατή τιμή για τους ασθενείς,
• Τον έλεγχο της υπερσυνταγογράφησης και την καταπολέμηση της διαφθοράς,
• Τον καθορισμό της αποζημίωσης του φαρμάκου με βάση τα θεραπευτικά αποτελέσματα και την υιοθέτηση των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών.
• Τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής, της απασχόλησης και των επενδύσεων στο κλάδο του φαρμάκου
• Τη σύνδεση της εγχώριας παραγωγής με την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη
• Έναν δίκαιο μηχανισμό επιστροφής (clawback).