Ετοιμάζεται σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων του Πανεπ. Νοσοκομείου

on .

NOSOKOMEIO DOYROYTHS

• Έργο με τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος προηγμένης οξείδωσης για την επεξεργασία των υδατικών αποβλήτων νοσοκομειακών μονάδων και την απομάκρυνση ανθεκτικών φαρμακευτικών ενώσεων» υλοποιείται από το Τμήμα Χημείας (Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας και Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με επιστ. Υπεύθυνο τον Καθηγητή Τριαντάφυλλο Αλμπάνη.
Το έργο πραγματοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg IPA CBC Programme Greece – Albania 2014 – 2020» και συμμετέχουν ως εταίροι από την Ελλάδα το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και η Περιφέρεια Αυλώνα, το Νοσοκομείο Αυλώνα και το Πανεπιστήμιο ISMAIL QEMALI από την Αλβανία.
Σκοπός του έργου είναι, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ανάπτυξη και λειτουργία ενός καινοτόμου συστήματος επεξεργασίας φωτοκαταλυτικού αντιδραστήρα ηλιακής ακτινοβολίας στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για την προηγμένη επεξεργασία των δευτεροβάθμια επεξεργασμένων υγρών λυμάτων του και την απομάκρυνση ανθεκτικών φαρμακευτικών ενώσεων από αυτά. Στις δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται η παρακολούθηση των φυσικοχημικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων, των επιπέδων συγκεντρώσεων του ρυπαντικού φορτίου και των φαρμακευτικών ενώσεων πριν και μετά την επεξεργασία με σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης καθώς και η εκτίμηση της επικινδυνότητας των δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια επεξεργασμένων απορροών. Αντίστοιχες δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο νοσοκομείο του Αυλώνα (Αλβανία).

Web Baner Antigoni