Όχι στην αποδόμηση της Εγνατίας Οδού

on .

EGNATIA DROMOS 1

• Ψήφισμα για την μη αποδόμηση της Εγνατίας Οδού ΑΕ κατέθεσε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων, τονίζοντας μεταξύ άλλων, ότι «η ΕΟΑΕ διοικείται πλέον από το ΤΑΙΠΕΔ, όχι με στόχο την προοπτική και ανάπτυξη της εταιρείας αλλά με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση της σύμβασης παραχώρησης της συντήρησης και εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού, σύμβαση που σχεδιάζεται -ουσιαστικά εν κρυπτώ- από το Ταμείο. Ως αποτέλεσμα η ΕΟΑΕ έχει περιέλθει σε διοικητικό τέλμα και δεν μπορεί να υπάρξει σχεδιασμός για υλοποίηση ώριμων έργων αλλά και την ανάληψη νέων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Οι έγγραφες κυβερνητικές δεσμεύσεις, των Υπουργών Επικρατείας και Υποδομών, αναφορικά με την ΕΟΑΕ, παραμένουν κενά λόγια.

»Τα σημαντικότατα χρηματικά διαθέσιμα της ΕΟΑΕ και του Ελληνικού Δημοσίου επιδιώκεται να αναλωθούν σε εργασίες συντήρησης της προς παραχώρηση υποδομής, αποστερώντας τη δυνατότητα υλοποίησης άλλων αναπτυξιακών έργων.
»Το Υπουργείο Υποδομών έχει εκδώσει πρόσκληση μετατάξεων σε άλλες υπηρεσίες για το σύνολο του προσωπικού της ΕΟΑΕ, με πιθανό προσεχές αποτέλεσμα την αδυναμία λειτουργίας ή και το κλείσιμο της εταιρείας».
Οι εργαζόμενοι, μεταξύ άλλων, ζητούν:
-Η δομή της ΕΟΑΕ, το στελεχιακό της δυναμικό και η τεχνογνωσία υλοποίησης σύνθετων έργων όλων των κατηγοριών να διατηρηθούν ακέραια ώστε να συνεχίσει να σχεδιάζει, δημοπρατεί, επιβλέπει και λειτουργεί υφιστάμενα και νέα έργα υποδομών.
- Η Διοίκηση της ΕΟΑΕ πρέπει να επιλεχθεί και να λειτουργεί με κριτήριο και σκοπό την ανάπτυξη της εταιρείας επί τη βάσει του συμφέροντος του δημοσίου και προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
- Τα χρηματικά διαθέσιμα της ΕΟΑΕ πρέπει να επενδύονται σε ώριμα αναπτυξιακά έργα, που θα εκτελούνται και παραδίδονται σε χρήση από την ΕΟΑΕ.
-  Να διερευνηθούν εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης του αυτοκινητόδρομου ώστε να διαμορφώνονται οι «καλύτερες δυνατές συνθήκες που θα συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση των ωφελειών για το Ελληνικό Δημόσιο» αλλά και για τους χρήστες.