Οργανικές θέσεις στο Δήμο Ιωαννιτών για εργαζόμενους «στο Βοήθεια στο σπίτι»

on .

voithia

 

 

• Στην τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του προκειμένου να δημιουργηθούν οργανικές θέσεις αντίστοιχες με τον αριθμό των 18 ήδη εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» προβαίνει ο Δήμος Ιωαννιτών, μετά την απόφαση που έλαβε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο.
«Ευτυχώς, μετά από παρεμβάσεις και της αυτοδιοίκησης, η κυβέρνηση έλαβε μια απόφαση που ικανοποιεί και τους ανθρώπους που εργάστηκαν στο πρόγραμμα αυτό αλλά και τους Δήμους που ζήτησαν τη συνέχισή του», είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας.
Στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Ιωαννιτών απασχολούνται δεκαοκτώ εργαζόμενοι με τις παρακάτω ειδικότητες:
1. Π.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ θέ­­σεις τέσσερις (4)
2. Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙ­ΤΟΥΡ­ΓΩΝ θέσεις δύο (2)
3. Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ θέσεις τέσσερις (4)
4. Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥ­ΤΩΝ θέσεις δύο(2)
5. Υ.Ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗ­ΘΩΝ θέσεις έξι (6)
Στο Δήμο Ιωαννιτών λειτουργούν 6 προγράμματα στις Δημοτικές Ενότητες Ιωαννίνων, Παμβώτιδας, Ανατολής (2). Περάματος και Μπιζανίου:
Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής του προσωπικού, θα πρέπει να τονιστεί πως 7% των συνολικών θέσεων πρόκειται να καλυφθεί από προσωπικό ειδικών κατηγοριών. Στην τροπολογία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο κριτήριο της ειδικής εμπειρίας και μάλιστα «προνομιούχοι» θεωρούνται όσοι εργαζόμενοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους αδιάλειπτα στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.
Η κάλυψη του μισθολογικού κόστους που προκαλείται από την δημιουργία των νέων θέσεων θα καλύπτεται από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.