Σύστημα τηλε – ελέγχου για το υδραγωγείο Φαναρίου

on .

fanari

• Αίτημα ένταξης στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος I» του Υπουργείου Εσωτερικών, του έργου με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος Τηλεελέγχου/Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών- ποιότητας- απολύμανσης πόσιμου νερού και την αυτόματη- απομακρυσμένη διαχείριση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (Η/Μ) στο εξωτερικό Υδραγωγείο της Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου», κατέθεσε ο Δήμος Πάργας. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 1.479.135 ευρώ και προβλέπει την επέκταση του αντίστοιχου συστήματος Τηλε- ελέγχου/Τηλεχειρισμού -που έχει αρχίσει να τοποθετείται με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ και διαθέτει ένα Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου και 28 Τοπικούς Σταθμούς για το εξωτερικό και εσωτερικό υδραγωγείο της Δημοτικής Ενότητας Πάργας. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα που θα επιβλέπει και θα ελέγχει το υδραγωγείο των δύο Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, Φαναρίου και Πάργας.