Νέα παράταση επ’ αόριστον για τις άδειες οδήγησης των 74χρονων

on .

ODHGOS HLIKIOMENOS

• Την παράταση ισχύος της άδειας οδήγησης οδηγών οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών, αποφάσισε το Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στην πλειονότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των εξεταστών και τη συνεπακόλουθη συσσώρευση σημαντικού αριθμού υποψηφίων οδηγών και οδηγών.
Πρόκειται για μια ακόμη αδυναμία της Κυβέρνησης να υλοποιήσει αποφάσεις της, έστω και αν επικαλείται την αποχή των σχολών οδηγών, ζήτημα για το οποίο έπρεπε να βρεθεί λύση, εφόσον τίθεται και θέμα οδικής ασφάλειας. Και το ερώτημα βεβαίως που προκύπτει είναι σε τυχόν περιπτώσεις ατυχημάτων, από ποιόν θα αναζητηθούν ευθύνες. Από τον Υπουργό που έδωσε την παράταση και ενδεχομένως επικίνδυνοι για την οδική ασφάλεια οδηγοί να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητά τους, από τους απέχοντες εξεταστές οδηγών ή από τους ίδιους τους ηλικιωμένους;
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου, η ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών και υποβάλλουν, μετά την 30η Αυγούστου 2018, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της, έως και την 28η Φεβρουαρίου 2019, παρατείνεται έως την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.
Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να απέχει, από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για ανανέωση περισσότερο από:
- Πέντε μήνες, για τους κατόχους οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση από την 30ή Αυγούστου 2018 έως και την 30ή Νοεμβρίου 2018
- Τέσσερις μήνες, για τους κατόχους οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση από την 1η Δεκεμβρίου 2018 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018
- Τρεις μήνες, για τους κατόχους οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2019.
Για την ισχύ της παραπάνω παράταση χορηγείται βεβαίωση σύμφωνα µε το συνημμένο υπόδειγμα από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

«Μαύρα κουτιά» και στα αυτοκίνητα!
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπέβαλε πρόταση για νόμο που θα καθιστά υποχρεωτική την παρουσία μιας συσκευής καταχώρισης δεδομένων σε όλα τα νέα οχήματα στο μέλλον, κατά το πρότυπο των «Μαυρών κουτιών» που υπάρχουν στα αεροπλάνα.
Μόλις ψηφιστεί ο σχετικός νόμος και λυθούν όλα τα ζητήματα γύρω από το θέμα των προσωπικών δεδομένων, τότε η εφαρμογή του θεωρείται δεδομένη, λύνοντας τα χέρια των εμπειρογνωμόνων. Όπως δήλωσε κι ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας για τις μεταφορές, η οριστική πρόταση αναμένεται να κατατεθεί στις αρχές του 2019.