«Χάσμα» ανάμεσα σε ΤΕΙ και Πανεπιστήμιο για τη συνένωση

on .

PANEP TEI

• Σε άλλο… μήκος κύματος από το αντίστοιχο όργανο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κινείται η Σύγκλητος του ΤΕΙ Ηπείρου όπως προκύπτει από το υπόμνημα με το οποίο διατυπώνει τις δικές της θέσεις και προτάσεις επί του νομοσχεδίου που αφορά στη συγχώνευση των δύο Ιδρυμάτων.
Η Διοίκηση του ΤΕΙ διαφωνεί σε πολλά με το Πανεπιστήμιο, αφήνει πλάγιες… σπόντες για ορισμένες από τις προτάσεις της δικής του Συγκλήτου, ενώ υπάρχουν και δύο – τρία θέματα στα οποία διαπιστώνεται σύμπνοια!
Η Σύνοδος Πρυτάνεων
Στο μεταξύ, με τη συνάντηση στελεχών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας άρχισε  χθες  το πρωί,  στα Γιάννενα η 88η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.  Αύριο θα ακολουθήσουν οι επιμέρους Σύνοδοι Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Αντιπρυτάνεων με αρμοδιότητες Φοιτητικής Μέριμνας, Αντιπρυτάνεων Έρευνας, καθώς και Αντιπρυτάνεων Οικονομικών,  Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
Θα ακολουθήσει την Παρασκευή και το Σάββατο, 13 και 14 Ιουλίου, η Τακτική Σύνοδος Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων της χώρας, με τη συμμετοχή το Σάββατο του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου. Στη Σύνοδο θα συζητηθεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, που έχουν να κάνουν με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των ΑΕΙ, με την υποστελέχωση των ΑΕΙ και τις διαδικασίες συνένωσης ΑΕΙ - ΤΕΙ. Πρωτίστως θα συζητηθούν θέματα Φοιτητικής Μέριμνας, καθώς και θέματα χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων.
«Ώριμο αίτημα…»
Στα της συγχώνευσης των δυο Ιδρυμάτων, ώριμο αίτημα χαρακτηρίζει η Σύγκλητος του ΤΕΙ την αναμόρφωση του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στην Ήπειρο, τασσόμενη ξεκάθαρα υπέρ του Νόμου Γαβρόγλου. Πηγαίνοντας δε λίγο παραπέρα, προφανώς με μία δόση υπερβολής, ισχυρίζεται ότι «οι ακαδημαϊκές μονάδες που συγκροτούν σήμερα το ΤΕΙ Ηπείρου και το προσωπικό τους έχουν εν τοις πράγμασι κατακτήσει status ισότιμο των πανεπιστημιακών»!
Οι διαφωνίες
Σε αντίθεση με το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Ηπείρου χαρακτηρίζει ως αναγκαίες μεταβατικές ρυθμίσεις τη σύσταση θέσης αντιπροέδρου του ΕΛΚΕ στο ενιαίο ίδρυμα για τον δικό του νυν πρόεδρο ΕΛΚΕ και τη συγκρότηση «Συμβουλίου Μετάβασης» το οποίο θα απαρτίζουν οι υφιστάμενες πρυτανικές αρχές του, καθώς και τη συμμετοχή ως Αντιπρύτανη του νυν Πρύτανή του Αν. Τσίνα στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.
Απαντώντας δε στις αντιρρήσεις που διατύπωσε η Πανεπιστημιακή Σύγκλητος, το ΤΕΙ σημειώνει, αφήνοντας και έμμεσες αιχμές, πως «η διάρκεια ύπαρξης του Συμβουλίου έχει προσωρινό χαρακτήρα, αφορά αποκλειστικά την πρώτη τετραετία της πορείας του ενιαίου ιδρύματος, λειτουργεί υπό τη Σύγκλητο, αφού εισηγείται σε αυτήν και υλοποιεί αποφάσεις της και οι δραστηριότητές του θα επιταχύνουν ουσιαστικά την ώσμωση και ενοποίηση των δύο υφιστάμενων ακαδημαϊκών κοινοτήτων, ώστε κανείς να μην αισθάνεται σε ρόλο οικοδεσπότη ή φιλοξενούμενου και σύντομα, όλοι μαζί να συναποτελέσουμε και να συνδιαμορφώσουμε στην πράξη το ενιαίο οικοσύστημα του νέου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».
Τα μέλη ΔΕΠ
Μία σοβαρή διαφωνία ανάμεσα στα δύο Ιδρύματα προκαλεί η διαδικασία ένταξης των μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ στα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα. Το Πανεπιστήμιο έχει ζητήσει οι συγκεκριμένοι καθηγητές να περάσουν από εκλεκτορικά σώματα όπως είθισται σ’ αυτό. Το ΤΕΙ διατυπώνει αντιρρήσεις και τονίζει πως υπάρχει διαδικασία επισημαίνοντας πως «κάθε άλλη ρύθμιση, υπακούοντας προφανώς σε ελιτίστικες λογικές και παρωχημένες αντιλήψεις, πέραν του γεγονότος ότι θα ήταν αμφιβόλου συνταγματικότητας, θα απαξίωνε στην πράξη την ιστορική πορεία του ΤΕΙ Ηπείρου και το μόχθο όσων το υπηρέτησαν και συνεχίζουν να το υπηρετούν, κατορθώνοντας να το αναδείξουν ως ένα διακριτό και αναγνωρισμένο περιφερειακό πόλο παραγωγής και μετάδοσης γνώσης».
Το χωροταξικό
Σε διαφορετική γραμμή κινούνται τα δύο Ιδρύματα και όσον αφορά στο χωροταξικό, ιδίως στο πού θα εργάζονται οι διοικητικοί υπάλληλοι του ΤΕΙ όταν αυτό ενταχθεί στο νέο Πανεπιστήμιο. Όπως αναφέρει η Σύγκλητός του, «η διασφάλιση αισθήματος εργασιακής ασφάλειας στα μέλη της συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού, με κανένα τρόπο δεν αποστερεί ισχύ από το διοικητικό μηχανισμό του ενιαίου Ιδρύματος, δεδομένου ότι οι υφιστάμενες τεχνολογικές διευκολύνσεις επιτρέπουν την ευχερή εξυπηρέτηση όλων των δομών του και εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας το διαθέσιμο διοικητικό προσωπικό από την πόλη που εργάζεται σήμερα». Επισημαίνεται ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου έχει προτείνει οι διοικητικοί να περιοριστούν σε δύο τομείς, στα Γιάννενα και την Άρτα.
…Και οι συμφωνίες
Η Σύγκλητος του ΤΕΙ συμφωνεί με την αντίστοιχη του Πανεπιστημίου σε θέματα όπως η ενίσχυση με ακαδημαϊκό προσωπικό όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που θα ιδρυθούν, στην προσθήκη και πέμπτου έτους για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών ώστε να εναρμονιστεί με τα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα, αλλά και στην αυτοδίκαιη ένταξη του υφιστάμενου προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηγουμενίτσας στο νέο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας.
Ζητάει δε τη διοικητική ανασυγκρότηση των υφιστάμενων Σχολών στις οποίες εντάσσονται νέα Τμήματα, ενώ στέκεται πολύ θετικά απέναντι στην ίδρυση Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου και Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου στους Κωστακιούς.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ