Προς αναθεώρηση το Δίκτυο Παρακολούθησης των ακτών

on .

PARALIA PODIA

• Αναθεωρείται το Δίκτυο Παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης για τη διετία 2019-2020 όπως ανακοίνωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα ένταξης ή απένταξης ακτών στο υφιστάμενο δίκτυο παρακολούθησης, στο οποίο περιλαμβάνονται ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό, περιβαλλοντικό, κ.λπ.) καθώς κι αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις.
Στόχος του προγράμματος είναι η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας των λουομένων, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Για το λόγο αυτό, στις ενταγμένες στο δίκτυο παρακολουθούμενες ακτές γίνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις των υδάτων κάθε έτος κατά την διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο καθώς και μακροσκοπικός έλεγχος του νερού και της ακτής γενικότερα.
• Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρακολούθησης καθώς και τυποποιημένα έντυπα αιτημάτων διατίθενται στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης:  http://www.apdhp-dm.gov.gr/ydata.html και στις Διευθύνσεις Υδάτων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ