Οι αυξημένες εγγραφές στα Νηπιαγωγεία φέρνουν αλλαγές χρήσης σε σχολικά κτίρια

on .

PAIDAKIA

• Μπορεί να μην έχει τελειώσει ακόμη η φετινή σχολική χρονιά, ωστόσο η προετοιμασία για την επόμενη θα πρέπει να ξεκινήσει εγκαίρως, καθώς οι εγγραφές νηπίων αλλά και προνηπίων παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξημένες μετά και την εφαρμογή από την επόμενη σχολική χρονιά της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης.
Από τα 684 νήπια που εγγράφηκαν την περασμένη χρονιά φέτος ο αριθμός τους έφτασε τα 946!
Αλλαγές σε σχολ. κτίρια
Έτσι, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Βούλας Τσίλη ορίστηκε η λειτουργία των παρακάτω παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2018-2019, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο μεγάλος αριθμός των παιδιών που έχουν εγγραφεί:
- Παράρτημα του 3ου Νηπιαγωγείου Κατσικά με ένα τμήμα, σε ήδη μισθωμένο οίκημα στη θέση «Λιθάρια».  Στο παράρτημα αυτό αναμένεται να φοιτήσουν το νέο σχολικό έτος 20 νήπια/προνήπια.
- Παράρτημα του Νηπιαγωγείου Σταυρακίου, με ένα τμήμα σε υπάρχον οίκημα του καταργημένου 2ου Δημοτικού Σχολείου Μαρμάρων για να καλύψει τις ανάγκες των νηπίων/προνηπίων της περιοχής. Τη νέα χρονιά δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση εγγραφών προνηπίων λόγω έλλειψης αιθουσών. Στο παράρτημα αυτό αναμένεται να φοιτήσουν 21 νήπια/ προνήπια.
- Παράρτημα του Νηπιαγωγείου Πεδινής. Οι υπάρχουσες κτηριακές υποδομές του μπορούν να εξυπηρετήσουν τη φοίτηση 50 παιδιών σε σύνολο 76 εγγραφών. Προτείνεται η παραχώρηση μίας αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Πεδινής στο ισόγειο του διδακτηρίου.
- Παράρτημα του 11ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων. Οι υπάρχουσες κτηριακές υποδομές του στο οποίο συγχωνεύτηκαν το 4/Θ 11ο Νηπιαγωγείο και το 2/Θ 27ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, μπορούν να εξυπηρετήσουν τη φοίτηση 85 παιδιών σε σύνολο 112 εγγραφών. Τα όμορα Νηπιαγωγεία (Αγίου Ιωάννη, 3ο Μαρμάρων, 18ο Ιωαννίνων) έχουν ήδη καλύψει τις θέσεις νηπίων/προνηπίων που μπορούν να στεγάσουν και δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης σε αυτά.
- Προτείνεται, επίσης η αλλαγή χρήσης του μισθωμένου κτηρίου στο οποίο στεγάζεται το 25ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων στην οδό Αχιλλέως 22 στην περιοχή της Νέας Ζωής, σε πολύ κοντινή απόσταση από το 11ο Νηπιαγωγείο. Στο εν λόγω Δημοτικό Σχολείο στο οποίο φοιτούν μαθητές ΡΟΜΑ, τα τελευταία χρόνια δεν εγγράφονται μαθητές, με αποτέλεσμα να φθίνει σε μαθητικό δυναμικό. Αυτή τη στιγμή φοιτούν 15 μαθητές/ τριες, που μετά από τη διαδικασία της λειτουργικής συγχώνευσης του σχολείου από το επόμενο σχολικό έτος θα μετεγγραφούν σε γειτονικά σχολεία.
* * *
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης:
• Την παραχώρηση μίας αίθουσας του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων για τις ανάγκες λειτουργίας ενός επιπλέον τμήματος του συστεγαζόμενου 14ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων στο οποίο έχουν εγγραφεί επιπλέον νήπια/προνήπια εκείνων που μπορούν να στεγάσουν οι δύο  αίθουσες που του έχουν διατεθεί.
• Την ανταλλαγή χρήσης χώρων των συστεγαζόμενων 18ου Νηπιαγωγείου και 18ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων. Οι αίθουσες που ως σήμερα χρησιμοποιεί το 18ο Νηπιαγωγείο δεν επαρκούν να στεγάσουν τον μεγάλο αριθμό εγγραφέντων νηπίων/προνηπίων και δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης σε όμορα νηπιαγωγεία (19ο, 14ο και 15ο Νηπιαγωγεία), τα οποία αντιμετωπίζουν επίσης πρόβλημα χώρου. Το νέο κτήριο που χρησιμοποιεί το 18ο Δημοτικό Σχολείο θα παραχωρηθεί στο 18ο Νηπιαγωγείο, το οποίο με τις αναγκαίες  παρεμβάσεις μπορεί να στεγάσει όχι μόνο όλα τα ήδη εγγραφέντα 75 νήπια/προνήπια, αλλά και να καλύψει και τις ανάγκες για τη φοίτηση επιπλέον 12 νηπίων/προνηπίων που θα πρέπει αναγκαστικά να μετακινηθούν από το όμορο 19ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων. Αντίστοιχα, οι αίθουσες που μέχρι σήμερα χρησιμοποιεί το 18ο Νηπιαγωγείο να παραχωρηθούν στο 18ο Δημοτικό Σχολείο για να καλύψει τις ανάγκες σε κύριες ή/και βοηθητικές αίθουσες.
• Την παραχώρηση αίθουσας του 23ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων, επιφάνειας 49 τ.μ., στο συστεγαζόμενο 19ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων για τη λειτουργία επιπλέον τμήματος της Α’ τάξης, ώστε να μην αναγκαστούν να μετακινηθούν μαθητές σε όμορα σχολεία.

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ