Ο Τρ. Αλμπάνης και επίσημα υποψήφιος για Πρύτανης!

on .

ALMPANHS

• O Καθηγητής Χημείας και νυν αναπλ. Πρύτανης Τριαντάφυλλος Αλμπάνης είναι ο δεύτερος υποψήφιος για τις πρυτανικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεσή του να διεκδικήσει το «τιμόνι» του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Ηπείρου στις 6 Ιουνίου. Αν τα καταφέρει, θα είναι η δεύτερη θητεία του, αφού υπήρξε Πρύτανης για μία ακόμη θητεία πριν από αυτή του Γ. Καψάλη.
Ανακοινώνοντας χθες την υποψηφιότητά του ο κ. Αλμπάνης, στάθηκε ιδιαίτερα στο εγχείρημα συνένωσης του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο αντιμετωπίζει με πιο θετικό μάτι από συναδέλφους του, βάζοντας όμως στο τραπέζι και ορισμένα καίρια θέματα, ώστε η διαδικασία να μην αποβεί εις βάρος του πρώτου ιδρύματος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και παρουσίασε τις αρχές και προγραμματικές προτάσεις για το μέλλον του.
Τα προβλήματα
«Η δύσκολη και παρατεταμένη οικονομική κρίση έχει φέρει στα όριά τους τις επιστημονικές υποδομές του Ιδρύματος, έχει μειώσει δραματικά τον αριθμό του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και έχει φέρει μια κάμψη στη συμμετοχή νέων ερευνητών (μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων, μεταδιδακτορικών ερευνητών) σε ερευνητικά έργα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παράλληλα, οι επιπτώσεις της παρατεταμένης υποχρηματοδότησης που δεν μπορούν να αναπληρωθούν  από τις εισροές ερευνητικών πόρων μέσω του ΕΛΚΕ, υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσουν σε υπολειτουργία και αδυναμία λειτουργίας σημαντικών εργαστηρίων, ιδιαίτερα εκείνων που θεραπεύουν τις θεωρητικές και θετικές επιστήμες».
Με τα παραπάνω λόγια ο υποψήφιος Πρύτανης Τριαντάφυλλος Αλμπάνης περιέγραψε χθες τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ηπείρου.
Η συνένωση με το ΤΕΙ
«Η πρόταση της Επιτροπής που συγκροτήθηκε από το ΥΠΕΘ, για την  ίδρυση νέων Τμημάτων και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την ενσωμάτωση σε αυτά του ακαδημαϊκού προσωπικού και των υποδομών του ΤΕΙ Ηπείρου, στοχεύει ουσιαστικά στην διεύρυνση των υφιστάμενων Σχολών του Πανεπιστημίου, με νέα γνωστικά αντικείμενα, αναδεικνύοντάς το σε ένα ισχυρό Περιφερειακό Πανεπιστήμιο και σε έναν πόλο οικονομικής και  κοινωνικής  ανάπτυξης στην περιοχή», σημείωσε ο κ. Αλμπάνης σχολιάζοντας τη διαδικασία συγχώνευσης των δύο ιδρυμάτων και πρόσθεσε: «Η ισχύς και η επιφάνεια που θα έχει το νέο ακαδημαϊκό ίδρυμα δεν αφορά μόνο τη δημόσια εικόνα του και την καλώς εννοούμενη ανταγωνιστικότητά του. Αφορά, επίσης, τη διεύρυνση και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού - ερευνητικού έργου που θα προσφέρει προς  όφελος της κοινωνίας».
Οι παρατηρήσεις
Ωστόσο, δεν παρέλειψε να διατυπώσει μία σειρά από προβλήματα, ακαδημαϊκής κυρίως φύσεως, που προκύπτουν από το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.
Καταρχήν, ο κ. Αλμπάνης σημείωσε πως ο αριθμός Τμημάτων που προτείνεται από το Υπουργείο, είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνον που πρότεινε η μικτή Επιτροπή, της οποίας ήταν και ο ίδιος μέλος, γεγονός που ο ίδιος θεωρεί ότι «θα θέσει σε δοκιμασία τη δυνατότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να καταστήσει τα νέα Τμήματα πλήρως λειτουργικά, δίχως να υπονομεύσει το ακαδημαϊκό επίπεδο που απαιτεί ένα σύγχρονο ίδρυμα».
Επίσης τόνισε πως απαιτείται η αξιολόγηση όλων ανεξαιρέτως των βαθμίδων του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου και όχι, όπως προβλέπεται, μόνο των μελών πρώτης βαθμίδας πριν ενταχθούν σε αντίστοιχες βαθμίδες ΔΕΠ του Πανεπιστημίου. Έσπευσε πάντως, να σημειώσει ότι η αναλογία επτά προς ένα στα μέλη ΔΕΠ των δύο ιδρυμάτων, αποδεικνύει ότι δύσκολα μπορεί να επηρεαστεί από το ΤΕΙ η ακαδημαϊκή ποιότητα του Πανεπιστημίου.
Όσο για τις αντιρρήσεις που εκδηλώθηκαν από τη Σχολή Καλών Τεχνών για την ενσωμάτωση σ’ αυτή του Μουσικού Τμήματος, όσο και από το Τμήμα ΦΠΨ για την ίδρυση του Τμήματος Ψυχολογίας, ο κ. Αλμπάνης εξέφρασε την άποψη ότι «οι θέσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων και της Συγκλήτου πρέπει να γίνουν αποδεκτές για λόγους δεοντολογίας»!
…Και τα θετικά
Πάντως, έσπευσε να τονίσει ότι με το νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας δίνεται η δυνατότητα να ενσωματωθούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σημαντικές υποδομές και οικονομικοί πόροι του ΤΕΙ Ηπείρου, εμπλουτίζονται τα γνωστικά του αντικείμενα ενώ ενδυναμώνεται ο ακαδημαϊκός του χαρακτήρας.
Ταυτόχρονα, ο υποψήφιος Πρύτανης χαρακτήρισε την ίδρυση Κέντρου Ερευνών Ηπείρου ως μια «μοναδική ευκαιρία ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ερευνητικών ομάδων και ιδιαίτερα των νέων ερευνητών του ιδρύματος» και κάλεσε την ακαδημαϊκή κοινότητα «να ενώσουμε δυνάμεις για να διαφυλάξουμε τα ακαδημαϊκά μας κεκτημένα και να βελτιώσουμε τη θέση του Πανεπιστημίου».
Προγραμματικές αρχές
Παρουσιάζοντας τις προγραμματικές αρχές της υποψηφιότητάς του ο Τρ. Αλμπάνης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο όραμα για ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο με ενισχυμένες ακαδημαϊκές δομές στην Ήπειρο, ανοιχτό στην κοινωνία και τον κόσμο, για ενίσχυση των θέσεων εργασίας, εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και δημιουργία νέων θέσεων μελών ΔΕΠ.
Έκανε δε λόγο για την εκπόνηση πενταετούς προγράμματος ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης των υποδομών, για ορθολογική στελέχωση των τμημάτων με προσωπικό, για προστασία και ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας αλλά και για διασφάλιση των πτυχίων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των πτυχιούχων του ιδρύματος.
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΗΣ

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ