Να πώς οι Αυτοδιοικητικοί θα ανταποκριθούν επάξια στο έργο τους…

on .

Στις εκλογές του Οκτωβρίου, εκλέξαμε τους αυτοδιοικητικούς μας ηγέτες. Τους εύχομαι καλή επιτυχία στο διοικητικό έργο, που από την 1η Ιανουαρίου του 2024 θα αναλάβουν και ελπίζω ότι ως εκείνη την ημέρα θα ετοιμάζονται, ώστε να ανταποκριθούν επάξια στο έργο αυτό. Επειδή υπήρξα υπάλληλος για 35 χρόνια του Ελληνικού Δημοσίου, θεωρώ χρήσιμο να εκθέσω στην κρίση των, καθώς και των συμπολιτών μου, κάποιες σκέψεις μου, απόρροια της εμπειρίας μου αυτής σχετικά με το «διοικείν».

Θέλω να πιστεύω ότι όλοι τους έχουν συναίσθηση του γεγονότος ότι με την όποια δράση τους θα επηρεάσουν, θα εμπνεύσουν και θα διαμορφώσουν σε σημαντικό βαθμό την οικονομική, κοινωνική, ηθική και πολιτιστική ζωή των κατοίκων των πόλεων και των χωριών της Ηπείρου μας.

Για να επιτύχουν στο έργο τους αυτό οφείλουν να κοινοποιήσουν στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2024 το όραμά τους και το πρόγραμμά τους στους πολίτες και μέσω των εφημερίδων, των ραδιοφωνικών σταθμών, των ινερνετικών μέσων, αλλά και μέσω επισκέψεων σε καφενεία, χώρους θεάτρων κλπ ώστε να επιτύχουν οι πολίτες να γίνουν συνειδητά συνεργοί στο έργο των και όχι αμέτοχοι θεατές ή το χειρότερο από άγνοια και προκατάληψη να το αντιστρατευθούν.

Επίσης απέναντι στην κεντρική εξουσία των Αθηνών να είναι πιεστικά διεκδικητικοί, με πειστικά επιχειρήματα, για την παροχή από μέρους της πόρων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

Επίσης πιεστικά διεκδικητικοί για την ολοκλήρωση του διοικητικού έργου της σύνταξης των δασικών χαρτών και του κτηματολογίου, καθώς και ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδίου, ώστε να αχρηστευθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες και να υπάρξει ασφάλεια δικαίου, απαραίτητες προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη όλης της χώρας επομένως και της Ηπείρου μας.

Τις αρμοδιότητες που από τον νόμο έχουν, ευχής έργον είναι, να τις ασκήσουν ως διακονία προς όλους τους πολίτες, χωρίς προσωποληψία, ώστε να συμβάλλουν στο μέτρο που η νομοθεσία τους το επιτρέπει, να καταστεί η Περιφέρεια της Ηπείρου μας υπόδειγμα ως προς την πνευματική πολιτιστική οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόνοια και γενικά την ευημερία.

Το δεύτερο θα πρέπει να έχουν την συναίσθηση ότι προς τους υπαλλήλους των οποίων θα προΐστανται πρέπει με την στάση και τα έργα των να εμπνέουν σεβασμό και εάν είναι δυνατόν ενθουσιασμό για το συλλογικό τους έργο. Να ελέγχουν το έργο των υπαλλήλων των να τους δίνουν κατευθύνσεις  και να μην είναι φειδωλοί στην παροχή ηθικών αμοιβών προς τους αποδοτικούς υπαλλήλους. Χρήσιμο θα είναι, εάν έχουν τα μέσα και υπάρχουν οι δυνατότητες, να επιμεληθούν και για την επιμόρφωση των υπαλλήλων των οργανισμών των. Ζούμε στην εποχή της πληροφορικής και της τεχνικής νοημοσύνης. Οι νέες γνώσεις και τεχνολογίες για να γίνουν κτήμα των υπαλλήλων των απαιτούν την επιμόρφωσή των.

Το τρίτο συνίσταται στο ότι πρέπει να γνωρίσουν την έκταση και των προβλημάτων που υφίστανται και προοπτικά θα εμφανιστούν, ώστε να προπορεύονται των γεγονότων. Αυτό συνεπάγεται συνεχή επαφή με την κοινωνία (ενώσεις, σωματεία, συνεταιρισμούς κ.α.) και όχι απομόνωση στα γραφεία και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Παράλληλα είναι χρέος τους να αποκτήσουν καλή γνώση της νομοθεσίας, που διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να ξέρουν τι μπορούν να κάνουν και  πως θα το κάνουν. Παράλληλα  με τον ρεαλισμό πρέπει να πορευθούν με διορατικότητα και φαντασία για την λύση των προβλημάτων.

Το τέταρτο είναι η οργάνωση της εργασίας (οργανόγραμμα και καθηκοντολόγιο) των Υπηρεσιών, των (υπαλλήλων και Προϊσταμένων). Ο σχετικός κανονισμός εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας δεν πρέπει να γίνεται αγνοώντας το μέγεθος και την ποιότητα των υπαλλήλων που ο συγκεκριμένος οργανισμός σήμερα διαθέτει. Επειδή βασικό στοιχείο του διοικείν είναι ο έλεγχος, θα πρέπει το οργανόγραμμα να προβλέπει πως αυτός θα ασκείται με επάρκεια. Δεν θα πρέπει να διστάσουν να προβούν σε αναθεώρηση του οργανισμού, εάν διαπιστώσουν δυσλειτουργίες.

Τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι τοπικοί μας άρχοντες είναι βεβαίως πολλά και θα ήταν υπεροπτικό και άστοχο από μέρους μου να προσπαθήσω να τα απαριθμήσω. Θα αρκεσθώ να επισημάνω μερικά που κατά την γνώμη μου είναι βαρύνουσας σημασίας και προτεραιότητας στην αντιμετώπισή των.

 Πέρα από τα προβλήματα ύδρευσης και αποχέτευσης, της σχολικής στέγης και υποδομής των νοσοκομείων μας, που είναι διαχρονικά είναι ταυτόχρονα και επείγοντα και ζωτικά, είναι και τα προβλήματα που έχει γεννήσει η κλιματική αλλαγή.

 Είναι τα νέα προβλήματα που παρουσιάζονται με έξαρση των πυρκαγιών και των πλημμυρών.

 Η μελέτη και η λήψη μέτρων της δασοπροστασίας και τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα είναι μεν αρμοδιότητα της Κεντρικής Κυβέρνησης των Αθηνών, αλλά επικουρικά μπορούν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμβάλλουν σημαντικά, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία στη συγκρότηση ομάδων πολιτών εθελοντών και οργάνωσης παροχής μέσων, υδροφόρων οχημάτων και άλλων, ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορη αντιμετώπισή των καταστροφών.

Οφείλουν οι αυτοδιοικητικοί μας άρχοντες για τα δάση των οποίων έχουν την κυριότητα οι οικείες Κοινότητες και Δήμοι να έχουν εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες και αυτές να υλοποιούνται.

 Εξυπακούεται ότι πρέπει να ζητήσουν από την δασική υπηρεσία να έχουν ενημέρωση εάν για όλα τα δημόσια δάση υπάρχουν διαχειριστικές μελέτες και ποια μέτρα προβλέπουν οι μελέτες αυτές για την προληπτική προστασία των δασών από πυρκαϊές, όπως και εάν υπάρχουν μελέτες για ορεινά υδρονομικά και αντιδιαβρωτικά έργα.

 Τέλος να φροντίσουν από σήμερα να ενημερωθούν για τους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ σε ποιά κατάσταση βρίσκονται και διοικητικά, αλλά κυρίως τα εγγειοβελτιωτικά τους έργα.

 Κλείνω με την ευχή να δικαιώσουν με τα έργα τους τους πολίτες που τους εξέλεξαν.

*O Νικήτας Αποστόλου είναι πτυχιούχος ΠΑΣΠΕ – πρ. Τμηματάρχης του τέως Υπουργείου Γεωργίας