Κυκλικοί κόμβοι…

on .

Σε πολλά σημεία του πλανήτη Γη παρατηρούνται υπερφυσικά φαινόμενα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα και η πόλη των Γιαννίνων συγκαταλέγεται σε αυτά τα σημεία.

Από την πρώτη μέρα που δόθηκε στην κυκλοφορία  ο πρώτος κυκλικός κόμβος στην πόλη, αυτός έμπροσθεν στο Δικαστικό Μέγαρο, άρχισε στην πόλη να παρατηρείται μια δυσλειτουργία στο ηλεκτρικό κύκλωμα των δι-τρι-τετράτροχων οχημάτων σε ποσοστό μάλιστα πάνω από 90%.

Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι σε αυτά τα οχήματα δεν λειτουργεί το δεξί φλας όταν αυτά εξέρχονται από τον κυκλικό κόμβο; Αν η πρόταση «έχω δίπλωμα οδήγησης, σημαίνει «ξέρω να οδηγώ» αληθεύει...  για όλες/ους τότε δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί το Toyota Yaris μου (...και οχήματα άλλων στο 3-5%) δεν έχει επηρεαστεί από το υπερφυσικό αυτό φαινόμενο. Εκτός αν σημαίνει ότι δεν ξέρουμε οδήγηση!

Συμπέρασμα: Μπήκαν οι κυκλικοί κόμβοι στην καθημερινότητά μας και πρέπει όλοι να το συνηθίσετε πριν να υπάρξουν άτυχα γεγονότα (τροχαία υλικών ζημιών ή και χειρότερα...) 

Βραδέτο Ζαγοριού