Κίνδυνος πυρκαγιάς στο δασύλλιο Περιβλέπτου

on .

 Σε κείμενό μου που δημοσιεύθηκε στην έγκριτη ημερήσια εφημερίδα της πόλης μας «Πρωινός Λόγος» στις 21 Ιουνίου 2022 είχα επισημάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο δασύλλιο πίσω και βόρεια από το εγκαταλελειμμένο παλαιό κτίριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Περίμενα οι αρμόδιοι και κυρίως οι δασικές αρχές, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να λάβουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα προστασίας, που προβλέπονται από την δασική νομοθεσία ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν ο κίνδυνος αυτός. Επισημαίνω ότι σε επαφή και βόρεια του κτιρίου υπάρχει οικόπεδο μεγαλύτερο του ενός στρέμματος, στο οποίο δεν έχουν απομακρυνθεί τα ξεραμένα χόρτα που το ύψος των φτάνει το 1,5 μέτρο.

 Επισημαίνω ότι μετά την δημοσίευση του περυσινού κειμένου μου περίμενα «οι αρμόδιοι» να απομακρύνουν τους διάσπαρτους κατακείμενους κορμούς δένδρων πεύκης. Επισημαίνω το γεγονός ότι οι κορμοί αυτοί είναι αποξηραμένοι και έχουν και ρητίνη και ότι σε μια ενδεχόμενη πυρκαγιά, θα λειτουργήσουν ως μπαρούτι. Επίσης επισημαίνω και το γεγονός ότι σε απόσταση 60 περίπου μέτρων από το δασύλλιο βρίσκεται το καφέ «Διεθνές», βενζινάδικο, το κτίριο που στεγάζεται η ΔΟΥ, κτήρια Μέσης Εκπαίδευσης ακόμη και ο Ιερός Ναός της Περιβλέπτου και οι πέριξ του δασυλλίου κατοικίες.

 Πέρασε ένας χρόνος και πλέον από την δημοσίευση και οι κορμοί των ξηρών δένδρων είναι ακόμη εκεί. Απόλυτη αδράνεια! Ουδείς ελέγχθηκε από οιαδήποτε αρχή του Κράτους μας για παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας. Επομένως, το στοιχείο του διοικείν που λέγεται «έλεγχος» δεν λειτουργεί.

 Σημειώνω λοιπόν και πάλι τις συγκεκριμένες διατάξεις νόμων που περιλαμβάνουν την υποχρέωση απομάκρυνσης των ανωτέρω κατακείμενων κορμών πεύκων και των ξηρών χόρτων από τους έχοντες την κυριότητα ή την διαχείριση των ανωτέρω δασυλλίου και κτήματος και τα όργανα και τις αρχές που έχουν την σχετική αρμοδιότητα και επομένως και την ευθύνη να επιβάλουν την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Στο του Νόμου 1845 του 1989 (ΦΕΚ 102 Τεύχος Α΄) διαβάζουμε:

Στο άρθρο 36  παράγραφο 1 με τίτλο «Αντικείμενο της δασοπροστασίας»

 «Αντικείμενο της δασοπροστασίας είναι:

 α. Η προστασία των δασών……. των αλσών και πάρκων αναψυχής……. από κάθε κίνδυνο από τον οποίο απειλούνται και ιδιαίτερα τις πυρκαγιές….»

Το άρθρο 37 αναφέρεται στο «Φορέα Δασοπροστασίας» και το άρθρο 38 στους υπεύθυνους για την δασική προστασία. 

 Για την προστασία των δασών υπάρχει σωρεία διατάξεων στους δασικούς νόμους Ν.Δ. 86/1969, Ν. 998/1979, καθώς επίσης και στους νόμους 1650/1986 και 4042/2012. Δυστυχώς κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας που είναι ευθύνη της Βουλής των Ελλήνων επί σαράντα και πλέον χρόνια δεν έχει γίνει, παρά την έκδοση μεγάλου αριθμού σχετικών νόμων για να είναι σίγουρος ο υπεύθυνος πολίτης να καταγγείλει προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή τις παραλείψεις συγκεκριμένων οφειλόμενων νομίμων ενεργειών. 

Το γεγονός όμως αυτό δεν εμποδίζει το χρέος μου να μην την επισημάνω έστω και γενικά την μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των ανωτέρω νόμων και οφείλει η αρμόδια εισαγγελική αρχή να ενεργήσει τα δέοντα, αφού  μέχρι σήμερα οι αρμόδιες ελεγκτικές διοικητικές αρχές εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι δεν έπραξαν τα εκ του νόμου οφειλόμενα. Απλώς «κοιμούνται».

 Επανέρχομαι λοιπόν και  ως πολίτης απευθύνομαι προς τους Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών των Εφετείων και Πρωτοδικείων Ιωαννίνων και τους ζητώ για το δημόσιο συμφέρον να ενεργήσουν και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις των ανωτέρω νόμων κατά παντός υπευθύνου για παράβαση καθήκοντος και σύμφωνα και με την υπ. Αριθ. Πρωτ. 4759/εγκ.9/ 27-5-2022 εντολή του Εισαγγελέα του Αρείου  Πάγου «Ζητήματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαϊών», που έχει αναρτηθεί και στην ιστοδελίδα dasarxeio.com.

* Ο Νικήτας Αποστόλου είναι συνταξιούχος, πρ. Τμηματάρχης του πρώην Υπουργείου Γεωργίας, πτυχιούχος ΠΑΣΠΕ