Ο Αλέξης Τσίπρας, η απλή αναλογική και ο κροκόδειλος…

on .

Ο παραιτηθείς πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε κάποια τηλεοπτική του εμφάνιση, δήλωσε ότι έχων, αείποτε το όραμα της απλής αναλογικής, προχώρησε στην θέσπισή της.

Κάπως έτσι. Βεβαίως, προέβη στη νομοθετική ρύθμιση αυτής, αλλά προς το τέλος της τετραετούς πρωθυπουργικής του θητείας, αφού προηγουμένως είχε αντιληφθή ότι η παραμονή του στον πρωθυπουργικό θώκο θα ήταν δυσεπίτευκτος για τον ίδιο, διότι οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν, σταθερά και επίμονα, σημαντικό προβάδισμα της Ν.Δ.. Εξάλλου, κατά την περίοδο της αναρρίχησής του στην πρωθυπουργία ήταν εξαιρετικά διχαστικός και δημοσίως διεκήρυττε «ή εμείς ή αυτοί». Δικαίως θα μπορούσε ακόμα να λεχθεί ότι κατά την θητεία του ως πρωθυπουργού, διακρίθηκε ιδιαιτέρως ως «πρωταθλητής της τοξικότητας».

Ο ίδιος, εκ των υστέρων πια «υπέρμαχος» της απλής αναλογικής, αγνοούσε (;) ότι για να «λειτουργήσει» εν Ελλάδι, απαιτείται μακρά περίοδος εφαρμογής αυτής, και το ελάχιστο, ήπιο πολιτικό κλίμα, το οποίο όμως φρόντιζε να τορπιλίζει παντοιοτρόπως!

Είναι λοιπόν εμφανές ότι το μοναδικό κίνητρο θέσπισης της απλής αναλογικής απέβλεπε στο να δυσχεράνει τη Ν.Δ., τον κατ’ εξοχήν αντίπαλό του, ώστε να μη μπορεί να προβεί στον σχηματισμό κυβερνήσεως και να απαιτείται η σύμπραξη αυτού, διότι δεν διεννοείτο ότι το εκλογικό σώμα θα τον κατεβύθιζε στα σημερινά ποσοστά. Και έτσι, ελαφρά τη καρδία, και περιχαρής, θέσπισε την απλή αναλογική και ότι ήθελε προκύψει, κατά τις προσδοκίες του.

Θα έλεγα επιχαρίτως: Ασφαλώς ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί να είναι ο ορισμός του οξυδερκούς… Αλλά πού κολλάει ο… κροκόδειλος; Θα ενθυμούνται, πλείστοι όσοι, ότι το καλοκαίρι του 2014 σε κάποια λίμνη της Κρήτης ενεφανίσθη κροκόδειλος, ο επιλεγόμενος Σήφης. Πολλά ελέχθησαν για την παρουσία του.

Ξεφυλλίζοντας τότε την αθηναϊκή εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ της 5.11.1865, βρήκα ότι κατ’ αυτήν ο Λουδοβίκος Ρος (1805-1859), Γερμανός ελληνιστής και ο πρώτος καθηγητής της αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών βρέθηκε στην πόλη της Άκρας στο βόρειο Ισραήλ, γνωστή από την Γ΄ σταυροφορία και εκεί πληροφορήθηκε ότι στον ποταμό Νάχερ Ζέρκα… περιπολούσε κροκόδειλος. Αμφισβήτησε το γεγονός αλλά τελικά απεδείχθη ότι πράγματι ο ποταμός διέθετε κροκόδειλους. 

Έτσι, σημειώνεται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας ΑΛΗΘΕΙΑ της 5.11.1865: «Ιδού πως εξουσούσι οι Άραβες την ύπαρξη των κροκοδείλων εις τον ανωτέρω ποταμόν. Υπήρξαν ποτέ, λέγουσιν, δύο αδελφοί οίτινες αποθανόντως του πατρός, διεμερίσαντο εαυτοίς την πατρικήν περιουσίαν. Επειδή δε ο εις εξ αυτών ήτο, ανήρ αγαθός και δίκαιος, ο θεός ηυλόγησε τα έργα αυτού και ταχέως εγένετο πρώτος πάντων των κατοίκων κατά τον πλούτον. Ο έτερος όμως είχε διεστραμμένην την ψυχήν και διά τούτο απέστρεψεν απ’ αυτού η θεία πρόνοια τους οφθαλμούς αυτής.

Ούτος βαλών κατά νουν να σφετερισθή του ιδίου αδελφού την περιουσίαν μετέβη εις Αίγυπτον, και μετακομίσας εκ του Νείλου δύο μικρούς κροκοδείλους έρριψεν εις τον ποταμόν, παρά τον οποίον ήσαν αι γαίαι του αδελφού αυτού. Είχε δε την πεποίθησιν ότι ήθελον καταφάγει αυτόν, συνηθίζοντα  ν’ αντλή ύδωρ από το ποταμό.

Επειδή όμως παρήλθεν πολύς καιρός και η προσδοκωμένη βορά δεν έγινεν, επήγε να παρατηρήση αν έζων τα θηρία. Ενώ δε παρετήρει, ηρπάγει παρ’ αυτών, εμπεσών εις την παγίδα την οποίαν είχε στήσει κατά του ιδίου αδελφού. Η θεία δίκη, προσθέτουσιν οι Άραβες, αργεί μεν ενίοτε, αλλά δεν λησμονεί».

Και έκλεινε το δημοσίευμα ως εξής: «Το ηθικό δίδαγμα της Αραβικής εξήγησης είναι σαφές. Ουχί σπανίως, όποιος σκάβει τον λάκκο του άλλου, πέφτει ο ίδιος μέσα, αυτό συμβαίνει ακόμα και στην πολιτική».

Τηρουμένων των αναλογιών, διαβλέπω πολλές ομοιότητες μεταξύ των δύο Αράβων αδελφών και των δύο «μονομάχων» των πρόσφατων εκλογών. Ο θεσπίσας την απλή αναλογική έπραξε τούτο για να αποδυναμώσει πρωτίστως την δυνατότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης από την Ν.Δ. και την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά, ως ήδη γνωρίζουμε, το αποτέλεσμα ήταν να εξαφανισθεί σχεδόν ο ίδιος, τουλάχιστον επί του παρόντος, από τα πολιτικά δρώμενα της χώρας…