Ανοίγει μία νέα «σελίδα» για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων!

on .

Την ερχόμενη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου έχουν οριστεί οι εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ξεκινά ουσιαστικά η υλοποίηση του νόμου «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα».

Πρόκειται για ένα νόμο-πλαίσιο που διευρύνει τους ορίζοντες των Πανεπιστημίων μας, εξασφαλίζοντάς τους απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης, εξωστρέφειας, σύνδεσης με την κοινωνία. Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη νέα πορεία παίζει η ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης. Αυτά είναι που μπορούν να προσδώσουν στα ΑΕΙ μας περισσότερη συλλογικότητα, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια στη διοίκηση, αλλά και να αξιοποιήσουν τα θεσμικά εργαλεία που έχουν πλέον στη διάθεσή τους, προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας και του κοινωνικού συνόλου, αποφεύγοντας τα λάθη του χθες. 

Ειδικά για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιό μας, η εκλογή αυτή θα σημάνει το έναυσμα για μια νέα αρχή, θα δώσει και θα μετουσιώσει σε πράξη τους όρους με τους οποίους τα Συμβούλια Διοίκησης των Πανεπιστημίων διαπνέονται, συγκροτούνται και λειτουργούν. Αυτούς της:

-Αξιοκρατίας και πλουραλισμού, με σύστημα ταξινομικής ψήφου - οι πανεπιστημιακοί που ψηφίζουν επιλέγουν με σειρά προτίμησης όσους θεωρούν πιο άξιους για την προώθηση συνεργατικού και συναινετικού μοντέλου διακυβέρνησης του ΑΕΙ και με σύστημα ανώτατου ορίου εκπροσώπησης των εσωτερικών μελών ανά Σχολή, προωθείται ευρύτερα ο πλουραλισμός απόψεων εντός του ΑΕΙ.

- Εξωστρέφειας, με συμμετοχή εξωτερικών μελών, με άνοιγμα σε διακεκριμένα μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας.

- Συλλογικότητας: από το συγκεντρωτικό σύστημα μεταβαίνουμε σε ένα συλλογικό όργανο διοίκησης.

-Λογοδοσίας και διαφάνειας: με ισχυρό σύστημα εσωτερικού ελέγχου από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, με εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε όλες τις ψηφοφορίες.

Ένα Πανεπιστήμιο σαν το δικό μας, με 46 μέλη ΔΕΠ να κατατάσσονται στο παγκόσμιο 2%, με αυτό το φωτεινό ανθρώπινο δυναμικό, αξιοζήλευτο και πρωτοπόρο, με Καθηγητές πραγματικούς δασκάλους (Αργυροπούλου, Δρόσος και άλλοι) αξίζουμε και μπορούμε καλύτερα. 

Είναι πολλοί για να αναφερθούν όλοι σε ένα άρθρο και είναι αυτοί που δίνουν φως από το φως τους και αξία από την αξιοσύνη τους. Αυτούς οφείλουμε ως πολιτεία να στηρίξουμε και στηρίζουμε. Να σταθούμε αρωγοί έμπρακτα για να χτίσουμε, να χτίσουν το Πανεπιστήμιο του αύριο. Το ανοιχτό, το ποιοτικό, το εξωστρεφές Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα, εφάμιλλο των καλύτερων όπως αυτά προκύπτουν μέσα από τις διεθνείς πρακτικές και μετρήσεις. 

Σε αυτό το βήμα αλλαγής σελίδας, όπου σπάμε τα δεσμά των ιδεολογικών αγκυλώσεων που κρατούν τα ΑΕΙ μας σε ένα μίζερο παρελθόν δηλώνουμε όλοι και όλες την ισχυρή μας βούληση να ανοίξουμε νέους πανεπιστημιακούς ορίζοντες.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει όλα τα εχέγγυα να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει το έμψυχο δυναμικό, το διδακτικό προσωπικό, έχει τους φοιτητές και την πολιτεία σύμμαχο για την καθολική αναβάθμιση και ανανέωση για να συναντηθεί με το μέλλον που προμηνύεται λαμπρό.